Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1000 MEDENİ HUKUK - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Seda GAYRETLİ AYDIN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri--
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin Medeni Hukuk (Aile Hukuku) konuları ile ilgili genel bir bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Medeni Hukuka (Aile Hukukuna) ilişkin temel kavramları listeleyebilir

6

1

ÖÇ - 2 :

Nişanlanma ve evlenmeye ilişkin hükümleri kavrayabilir

6

1

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,3,4,5,6,7

3

ÖÇ - 4 :

Velayet, evliliğin etkilerini, vesayet ve evlat edinmeyi analiz edebilir

2

1

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Nişanlanma, evlenme, evlenme ehliyeti, evlenmenin yokluğu, geçersizliği, evliliğin genel hükümleri, mal rejimleri, yasal mal rejimi, sözleşmesel mal rejimi, boşanma, çocuğun durumu, velayet, vesayet, evlat edinme

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Aile Hukukuna Giriş, Nişanlanma

 Hafta 2

Evlilik, Evlilige giriş, Evlenme ehliyeti, Evlenme engelleri

 Hafta 3

Evliliğin genel sonuçları (aile adı, bakım yükü)

 Hafta 4

Evliliğin hükümsüzlüğü

 Hafta 5

Evlikikle ilgili mülkiyet rejimi (yasal rejim, sözleşmeyle belirlenen rejim)

 Hafta 6

Soybağı, kan bağı ile, evlilikle

 Hafta 7

Analık,Babalık, Tanıma

 Hafta 8

Ebeveyn-çocuk ilişkileri, çocuğa bakma yükümlülüğü, ebeveylerle çocuk arasındaki yasal ilişkiler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Boşanma, Boşanma nedenleri

 Hafta 11

Boşanmış eşin bakımı

 Hafta 12

Sınav

 Hafta 13

Velayet

 Hafta 14

Vesayet

 Hafta 15

Evlat edinme

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015.

 

İlave Kaynak

1Köseoğlu, B., Kocaağa, K. 2009; Aile Hukuku ve Uygulaması, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul

2Akıntürk, T. 2008; Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, Beta Basımevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

08/04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

02/06/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

9

4

36

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

4

40

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150