Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3022 EŞYA HUKUKU - II 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mehmet KILIÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,öğrencilere mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklarla ilgili genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Eşya hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

ÖÇ - 2 :

Eşya hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 4 :

Mülkiyet ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

mülkiyet hakkı kapsamı ve sınırları, mülkiyet hakkının türleri, mülkiyet hakkının kazanılması, mülkiyet hakkının korunması ve kaybı, irtifak hakkı,taşınmaz yükümlülüğü,ipotek hakkı

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Mülkiyetin kapsamı ve sınırlandırılması

 Hafta 2

Mülkiyetten doğan talepler

 Hafta 3

Mülkiyet hakkını türleri

 Hafta 4

Pratik Çalışma

 Hafta 5

Mülkiyet hakkının korunması

 Hafta 6

Mülkiyet hakkının kazanılması

 Hafta 7

Mülkiyet hakkının kaybı

 Hafta 8

Pratik Çalışma

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

irtifak hakkı

 Hafta 11

Taşınmaz yükümlülüğü

 Hafta 12

Pratik Çalışma

 Hafta 13

ipotek hakkı,Taşınır mal ve haklar üzerinde rehin

 Hafta 14

Kat Mülkiyeti Kanunu

 Hafta 15

Hukuk Kliniği Pratik Çalışma

 Hafta 16

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1SİRMEN,A.LALE.2015;EŞYA HUKUKU,YETKİN HUKUK YAYINLARI,ANKARA.

 

İlave Kaynak

1Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin, 2016, Eşya Hukuku, Vedat Yayınevi, İstanbul

2Akipek Jale/Akıntürk, Turgut, 2016, Eşya Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2017

2

50

Dönem sonu sınavı

16

20/06/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

4

12

Sınıf dışı çalışma

2

5

10

Arasınav için hazırlık

1

1

1

Arasınav

1

1

1

Uygulama

10

1

10

Klinik Uygulama

10

5

50

Ödev

1

5

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

90