Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1009 HUKUK SOSYOLOJİSİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet SOYTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere hukuk ve toplum ilişkisi, hukuksal kurum ve kuralların doğuş ve gelişimi, medeniyet ve hukuk ilişkisinin ve hukukun toplumsal kaynaklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Sosyolojik bir hukuk nosyonu edinir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

Hukuk ve toplum ilişkisini kavrar

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

Hukuk ve suç sosyolojisine ait teorileri öğrenir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

Hukuk ve suç olgusunun toplumsal değişmeyle ilişkisini öğrenir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

Hukuksal değişimin nasıl işlediğini kavrar

1,2,3,4,5,6,7,8,9

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bu derste hukukun sosyoloji ile ilişkisi, toplumsal gelişmelerin hukuka etkisi, suç hukuk ilişkisi, önemli sosyolojik hukuk akımlarının ve hukuksal düşünceleri, hukukun toplumsal kaynakları, sözleşme ve hukuk ilişkisi ele alınmaktadır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş: Sosyoloji ve Hukuk

 Hafta 2

Hukuk Sosyolojisinin Alanı ve Bölümleri

 Hafta 3

Hukuk ve toplumsal gerçeklik

 Hafta 4

Aristoteles, İbni Haldun ve Montesquieu'da hukuk ve toplumsal yapı

 Hafta 5

Saint-Simon, A. Comte ve E. Durkheim'da Hukuk Olgusu

 Hafta 6

Yararcı, Tarihçi ve Marksist ekolde hukuk olgusu

 Hafta 7

Max Weber ve Yorumlayıcı Sosyolojide hukuk ve toplum

 Hafta 8

G. Gurvitch'in çoğulcu hukuk kavramı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Hukuk sosyolojisi açısından hukukun işlevleri

 Hafta 11

Sosyal yapı olarak hukukun açıklanması

 Hafta 12

Suç ve Sapkınlık Olgusu

 Hafta 13

Hukuk normunun kademeli yapısı ve mülkiyet olgusu

 Hafta 14

Hukuk Sosyolojisi açısından sözleşme

 Hafta 15

Güncel sosyal değişimler ve hukuksal değişme

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bal, H. 2014; Hukuk Sosyolojisi, Sentez Yayınları, Bursa

 

İlave Kaynak

1Öktem, N., Türkbağ, A. U. 2012; Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der Yayınları, İstanbul

2Topçuoğlu, H. 1984; Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Işın Yayınları, Ankara

3Işıktaç, Y. 2013; Hukuk Sosyolojisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara

4Özcan, M.T. 2007; Hukuk Sosyolojisine Giriş, 3. baskı, Kavim Yay., İstanbul

5Yüksel, M. 2012; Hukuk Sosyolojisi Yazıları, Siyasal Kitabevi, İstanbul

6Dönmezer, S. 1994; Kriminoloji, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2014

1

50

Dönem sonu sınavı

16

27/01/2015

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

2

16

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

7

2

14

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

114