Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3008 TÜKETİCİ HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Hüseyin Cem ÇÖL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Türk Tüketici Hukukuna ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi ve tüketici mevzuatının incelenmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Tüketici hukukuyla ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler.

ÖÇ - 2 :

Tüketici hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler.

ÖÇ - 3 :

Tüketicilik hayatında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilecekler.

ÖÇ - 4 :

Hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir tüketici örgütlenmesi tasarlayabilecekler.

ÖÇ - 5 :

Tüketici mevzuatından yararlanarak tüketici sözleşmeleri yapabilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tüketici Hukukuna giriş, genel esaslar, ayıplı mal ve hizmetler, tüketici sözleşmeleri, tüketicilerin korunması, tüketici kuruluşları, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Hafta 2

Temel ilkeler

 Hafta 3

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

 Hafta 4

Ayıplı Mallar

 Hafta 5

Ayıplı Hizmetler

 Hafta 6

Tüketici Sözleşmeleri-1

 Hafta 7

Tüketici Sözleşmeleri-2

 Hafta 8

Tüketici Sözleşmeleri-3

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Tüketici Sözleşmeleri-3

 Hafta 11

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması

 Hafta 12

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

 Hafta 13

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

 Hafta 14

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

 Hafta 15

Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

 Hafta 16

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1ÖZEL,Çağlar: Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006

2KARAKOCALI, Ahmet/Ali Suphi: Tüketici Hukuku, Aristo Yayıncılık, İstanbul, 2015

3AYDOĞDU, Murat: Tüketici Hukuku Dersleri, 1. Baskı Adalet Yayınevi, 2015

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2017

90

50

Dönem sonu sınavı

16

06/2017

90

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

3

9

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

3

9

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

50