Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2001 TIP HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özge ATIL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Sağlık hizmetinin sunulmasında hukuka uygunluğun nasıl tesis edileceği ve sağlık alanında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda bilgi birikmine sahip olmak. Ders kapsamında sağlık hukukunun diğer hukuk dalları ile temas içinde olduğu alanlara ilişkin genel bilgilere sahip olmak. Bu çerçevede tıp hukuku ile temas ettiği ölçüde Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Sigorta Hukuku alanlarından da bilgi sahibi olunması
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Tıp hukukun hakkında genel bilgi birikimine sahip olunması

ÖÇ - 2 :

Sağlık çalışanları ile hastaların haklarının öğrenilmesi

ÖÇ - 3 :

Sağlık idaresinin işleyişini öğrenmek

ÖÇ - 4 :

Tıbbi müdahalelerin neden olduğu hukuki sorumluluklar ve bunların sonuçları hakkında bilgi sahibi olunması

ÖÇ - 5 :

Malpraktis

ÖÇ - 6 :

Mali Sorumluluk Sigortası

ÖÇ - 7 :

Tıp Ceza Hukuku

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tıp Hukukuna Giriş, Hekim ve Hasta Hakları, Sağlık İdaresi, Tıbbi Müdahaleleriden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluklar, Malpraktis, Mali Sorumlulu Sigortası, Tıp Ceza Hukuku

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tıp hukukun hakkında genel bilgi birikimine sahip olunması

 Hafta 2

Hasta haklarının öğrenilmesi

 Hafta 3

Sağlık çalışanlarınınhaklarının öğrenilmesi

 Hafta 4

Sağlık idaresinin işleyişini öğrenmek

 Hafta 5

Sağlık idaresinin işleyişini öğrenmek

 Hafta 6

Sağlık idaresinin işleyişini öğrenmek

 Hafta 7

Tıbbi müdahalelerin neden olduğu hukuki sorumluluklar ve bunların sonuçları hakkında bilgi sahibi olunması

 Hafta 8

Malpraktis

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Malpraktis

 Hafta 11

Mali Sorumluluk Sigortası

 Hafta 12

Tıp Ceza Hukuku

 Hafta 13

Tıp Ceza Hukuku

 Hafta 14

Tıp Ceza Hukuku

 Hafta 15

Tıp Ceza Hukuku

 Hafta 16

Final Exam

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hakeri, Hakan. 2013; Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

8

16

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

35

2

70

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

94