Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2004 ORMAN HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Hüseyin AYAZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd.Doç.Dr. Hüseyin AYAZ
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin ormanı tanıması ve önemini kavraması, orman mevzuatını bilmesi, orman mülkiyet ve ceza davalarını karara bağlanması. Make sense of forest, knoving forest regulation, give a ruling of forest ownership claim and forest crimes,
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

ormanın faydalarının ve yasal orman tanımını bilir.

ÖÇ - 2 :

ormanların tanımı ve mülkiyeti konusundaki hukuk kurallarını anlar.

ÖÇ - 3 :

orman suçlarını ve bu suçlara ilişkin yaptırımları bilir.

ÖÇ - 4 :

Orman mülkiyeti ve orman suçları konularındaki uyuşmazlıklarda karar verebilir.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Dünya orman varlığı, ormanın önemi, Türkiye ormancılığında tarihi süreç ve mevzuat oluşturma, orman tanımı, mülkiyeti ve kadastrosu, orman mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü, orman suçları ve cezalar. Worl total forest areas, importance of forest areas, historical process of forestry in Turkey, legislation provisions, definition of forest, forest ownership and forest cadastre, action for interpleader of forest, forest crimes and sentences given.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ormanın önemi ve faydaları

 Hafta 2

Dünya ve Türkiye'de orman varlığı, Türkiye ormancılık mevzuatında tarihi süreç.

 Hafta 3

Orman kavramı ve tanımı.

 Hafta 4

Mülkiyet, işletme tarzı ve yetişme şekli bakımından orman türleri.

 Hafta 5

Orman mülkiyet hakları ve diğer ayni haklar.

 Hafta 6

Orman kadastrosu.

 Hafta 7

Orman dışına arazi çıkarma uygulamaları.

 Hafta 8

Örneklerle, orman vasıf ve mülkiyet davaları.

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Orman Suçları.

 Hafta 11

Orman suç ve suçlularının takibi.

 Hafta 12

Orman suçlularına karşı idari yaptırımlar.

 Hafta 13

Orman suçlarına ilişkin cezalar.

 Hafta 14

Orman suçlarında ağaçlandırma bedeli ve tazminatlar.

 Hafta 15

Örneklerle orman ceza davaları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

15

/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

1

14

14

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

5

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

68