Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2025 KRİMİNOLOJİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Soner DEMİRTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Suçu ve suç olgusu ile ilgili kişileri, bunlar arasındaki ilişkiyi, sebep sonuç ölçütleri içinde her türlü etken bakımından inceleyen bir bilim dalı olan kriminoloji, suç konusunu incelerken birçok disiplinden faydalanır. Kriminoloji dersi ile amaçlanan, öğrencilerin suçlu insanı, suça iten nedenleri, sosyal yaşamdaki koşulları, failin kişilik yapısını, eğitim düzeyini, genel, ekonomik ve kültürel açıdan inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kriminolojinin temel kavramlarını ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrenmek

ÖÇ - 2 :

Suç ve suç olgusu ile suçlu arasındaki ilişkiyi farklı ölçütler kullanarak bilimsel açıdan inceleyebilmek

ÖÇ - 3 :

Kriminoloji biliminin tarihsel gelişimini anlamak

ÖÇ - 4 :

Çeşitli teoriler ışığında suç ve suçluluk arasındaki ilişkiyi ve suçun nedenlerini araştırmak

ÖÇ - 5 :

Suçun niteliği ve miktarı irdelenerek, suçluluk biçimlerini ve suçun sosyal değişime etkilerini anlamak

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi. Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri. Kriminolojik araştırmada metodlar. Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler. Deneysel metod ve olay incelemesi metodu. Yaşam öyküsü, olaya katılarak gözlem ve izleme metodları. Kriminolojin tarihsel gelişimi: klasik okul ve klasik okulun bakış açısı. Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar. Compte ve Pozitivizmin Metodolojisi. Şikago Okulu ve etkileri. Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri. Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler. Sosyolojik ve sosyopsikolojik teoriler

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi.

 Hafta 2

Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri.

 Hafta 3

Kriminolojik araştırmada metodlar.

 Hafta 4

Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler.

 Hafta 5

Deneysel metod ve olay incelemesi metodu.

 Hafta 6

Yaşam öyküsü, olaya katılarak gözlem ve izleme metodları.

 Hafta 7

Kriminolojin tarihsel gelişimi: klasik okul ve klasik okulun bakış açısı.

 Hafta 8

Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Compte ve Pozitivizmin Metodolojisi

 Hafta 11

Şikago Okulu ve etkileri.

 Hafta 12

Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri.

 Hafta 13

Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler

 Hafta 14

Sosyolojik ve sosyopsikolojik teoriler

 Hafta 15

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Prof.Dr. Timur Demirbaş, Kriminoloji, Seçkin, 2010, ISBN no. 975-02-1375-5

 

İlave Kaynak

1Prof.Dr. Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji, Beta,2010, ISBN no.978-605-377-348-1

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/18

50

Dönem sonu sınavı

16

30/00518

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

30