Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3007 HUKUK METODOLOJİSİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiAVUKAT Mehmet ŞENTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriAv. Mehmet ŞENTÜRK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Metodolojinin, hukuk öğretiminde kullanılmasında, hukuk kurallarının oluşturulmasında ve pozitif hukukun gerektiği gibi yorumlanıp uygulanmasındaki yerini ve önemini değerlendirmektir. Sosyal bilimlerde ve hukukta metod ve metodolojiyi öğrenmek; hukuku metodolojik açıdan incelemek, hukuk normu, kurallar hiyerarşisi pozitif hukukun uygulanması, hukuk probleminin analizi gibi konuları öğrenmektir. İyi bir hukukçu olabilmek, sahip olunması gereken vizyonu sunmak dersin temel amacıdır. Ayrıca, karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmede doğru araştırma ve düşünme Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Hukuk öğretimini ve hukukçu yetiştirilmesini tartışabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

Eğitimin çağımızdaki özelliklerini hukukçu yetiştirilmesindeki sorunları tanımlar. .

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 3 :

Hukukun kaynaklarını açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 4 :

İyi hukukçu yetiştirilmesinin koşullarını özetler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 5 :

Akıl Yürütme ve mantığın hukuktaki yerini ve önemini değerlendirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 6 :

Hukuki bir olgunun ispatında, tümevarım ve tümden gelim yöntemlerini ayırt eder.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 7 :

Akıl yürütme hatalarını tabii bilimler ve sosyal bilimler arasındaki metot farklarını özetler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 8 :

Önerme olarak hukuk normunu norm çeşitlerini ve hukuk kuralları ile yeterli bir düzenleme yapılabilmesi için zorunlu esasları tanımlayabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Metodolojide düsturlar, Genel anlamda argüman kurma, akıl yürütmeye ilişkin bilgiler, Hukuki uyuşmazlık kavramının anlamı ve ilgili yöntemler, normların yorumlanması avukat, savcı ve yargıç tarafından uygulanan yöntemler. Mantık hataları ve türleri.

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

    

    

    

    

    

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

5

3

15

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

20

2

40

Dönem sonu sınavı

0

0

0

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

94