Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4027 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mustafa TÜYSÜZ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriyok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere fikri mülkiyet hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

ÖÇ - 2 :

Fikri Mülkiyet Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

ÖÇ - 4 :

Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku hakkında genel bilgiler, fikir ve sanat eserleri, eser çeşitleri, eser sahibi ve hakları, komşu haklar, tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar, markalar, marka çeşitleri, tescili, marka üzerindeki haklar ve korunması, patentler, patent çeşitleri, buluş, patentin tescili, korunması, faydalı modeller, tasarımlar, entegre devre topografyaları, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Fikri Mülkiyet Hukukuna giriş, Fikri mülkiyet hukuku hakkında genel bilgiler

 Hafta 2

Fikir ve sanat eserleri

 Hafta 3

eser çeşitleri

 Hafta 4

eser sahibi ve hakları

 Hafta 5

Komşu haklar

 Hafta 6

Tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar

 Hafta 7

Markalar, marka çeşitleri, tescili; Marka üzerindeki haklar ve korunması

 Hafta 8

Patentler, patent çeşitleri, buluş

 Hafta 9

ara sınav

 Hafta 10

patentin tescili, korunması

 Hafta 11

faydalı modeller

 Hafta 12

entegre devre topografyaları

 Hafta 13

tasarımlar

 Hafta 14

coğrafi işaretler

 Hafta 15

yeni bitki çeşitleri

 Hafta 16

dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

2

16

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

56