Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3005 DEVLET BÜTÇESİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Osman PEHLİVAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriProf. Dr. Osman PEHLİVAN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Maliye Biliminin bir alt dalı olarak ele alınan Devlet Bütçesinin teorik temelleri ile Türk Bütçe Sistemine ilişkin uygulamaları tanıtmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Devlet bütçesinin; tarihi gelişimi, ilkeleri, bütçe çeşitleri ve modelleri, Türk bütçe sistemi ve bütçe politikalarını kavrayabilirler.

ÖÇ - 2 :

Kamu idarelerinin bütçe tasarıları ile stratejik planlarını hazırlayabilirler.

ÖÇ - 3 :

Devlet bütçesi rakamlarını analiz edebilirler.

1,2

ÖÇ - 4 :

Türk devlet bütçesi verileri ile uluslar arası verilerin karşılaştırmasını yapabilirler.

1,2

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bütçenin Ortaya Çıkışı ve Teorik Temelleri, Türk Bütçe Sistemi, Hazine İşlemleri ve Bütçe Hesaplarının Kapatılması, Bütçenin Denetimi

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bütçenin gelişimi, fonksiyonları, bütçe teorileri

 Hafta 2

Bütçe ilkeleri

 Hafta 3

Bütçe çeşitleri

 Hafta 4

Bütçe sistemlerindeki gelişmeler ve modern bütçe sistemleri

 Hafta 5

Çok yıllı bütçeleme

 Hafta 6

Türk bütçe sisteminin gelişimi

 Hafta 7

Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme ve analitik bütçe sınıflandırması

 Hafta 8

Türkiyede bütçenin uygulanması, Türkiyede bütçenin hazırlık süreci

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Bütçe ödeneklerinin kullanılması ve uygulamada bütçede yapılan değişiklikler

 Hafta 11

Kamu ihale sistemi

 Hafta 12

Hazine işlemleri

 Hafta 13

Faaliyet raporlarının hazırlanması

 Hafta 14

Bütçe politikaları

 Hafta 15

Gelişmekte olan ülkelerde bütçe politikaları, Türkiyede uygulanan bütçe politikaları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Pehlivan, O. 2016; Devlet Bütçesi, Trabzon.

 

İlave Kaynak

1Sönmez, N. 1994; Kamu Bütçesi ve Bütçe Politikası, İzmir.

2Coşkun, G. 1991; Devlet Bütçesi, Turhan Kitabevi, Ankara.

3Tüğen, K. 2009; Devlet Bütçesi, İzmir.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

0,5

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

7

14

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60