Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3012 MEDENİ USUL HUKUKU - II 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiAVUKAT Nedim Şenol ÇELİK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Hukuk yargılamasında deliller ve ispatın, davayı sona erdiren taraf işlemlerinin, hükmün, kanun yollarının, hükmün şekli anlamda kesinleşmesinin, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının öğrencilere yukarıda belirtilen yöntemlerle kalıcı bir şekilde öğretilmesi. Hukuk kurallarının somut uyuşmazlıklara uygulanması ve çözümlenmesi konusunda öğrenci bilgi ve yeteneklerinin artırılması
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

6,9

1

ÖÇ - 2 :

Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler

6,9

1

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,3,4,5,6,7,9

1

ÖÇ - 4 :

Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

6,9

1,3

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,4,5,6,7,9

3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Medeni Usul Hukuku ll : Deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Deliller, Kesin deliller

 Hafta 2

Takdiri deliller

 Hafta 3

Yargılama ve hüküm

 Hafta 4

Sözlü yargılama usulü

 Hafta 5

Davada özel durumlar (dava arkadaşlığı, bekletici sorun, davaya müdahale, davanın ihbarı)

 Hafta 6

Davanın kabulü, sulh, feragat

 Hafta 7

Karşılık dava, ıslah

 Hafta 8

İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler, delillerin tespiti

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kanun yolları (Temyiz, Karar düzeltme)

 Hafta 11

Kesin hüküm

 Hafta 12

Ozel yargilama usulleri

 Hafta 13

Özel yargılama usulleri

 Hafta 14

Özel mahkemeler; Hakimlerin hukuki sorumluluğu

 Hafta 15

Tahkim

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara

 

İlave Kaynak

1Yılmaz, E./Arslan, R. 2008, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Yayınevi, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

4

12

Sınıf dışı çalışma

3

4

12

Arasınav için hazırlık

1

1

1

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

5

5

Ödev

2

4

8

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

1

1

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

41