Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3002 CEZA HUKUKU ÖZEL - II 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Soner DEMİRTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Farklı suç tiplerinin öğelerini öğretmek, onların tanımlarını ve cezalarını, bilhassa cezalandırmanın modern biçimde anlaşılma şeklini göz önüne alarak öğretmek bu dersin amacıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Ceza hukuku özel hükümlerin anlamını öğrenir.

ÖÇ - 2 :

Ceza kanunda düzenlenen suçlarla korunan hukuki yararları öğrenilir.

4

1

ÖÇ - 3 :

Ulusalararası suçlar kavramını ve bu kavram altındaki suç tiplerini öğrenir

6

1

ÖÇ - 4 :

Kişilere karşı suçları öğrenir

6,8

1

ÖÇ - 5 :

Topluma karşı suçları öğrenip, uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olur

3,4

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Güz dönemindeki programda hedeflenen hususlara bağlı kalınarak bahar döneminde ise, TCK?nın ikinci kitap, üçüncü kısmında yer alan topluma karşı suçlardan bazıları bilimsel bir tasnife göre anlatılmaktadır. Bu bağlamda genel tehlike yaratan kamu güvenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar ile dördüncü kısımda yer alan kamu idaresininin güvenilirliğine karşı suçlar (Örn. zimmet, irtikâp, rüşvet) ve adliyeye karşı suçlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Hürriyete Karşı SUçlar

 Hafta 2

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

 Hafta 3

Hakaret

 Hafta 4

Özel Hayatın Gizliliğine kArşı Suçlar

 Hafta 5

Hırsızlık

 Hafta 6

Yağma

 Hafta 7

Kötü Muamele suçu

 Hafta 8

Zimmet- İrtikap

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Zimmet- İrtikap

 Hafta 11

Rüşvet

 Hafta 12

Görevi kötüye kullanma- Görevi yaptırmamak için direnme

 Hafta 13

İftira-suç uydurma

 Hafta 14

yalan tanıklık-Yalan yere yemin

 Hafta 15

Mala Zarar Verme

 Hafta 16

Final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tezcan D./Erdem M.R./Önok M., 2017; Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara

 

İlave Kaynak

1Özbek V.Ö./Kanbur M.N./Doğan K./Bacaksız P./Tepe İ.; 2012, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

08/04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

27/05/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

15

45

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

0

0

0

Arasınav

0

0

0

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

2

2

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

15

45

Dönem sonu sınavı

2

3

6

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

100