Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3006 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL - II 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mehmet KILIÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere borçlar hukuku özel hükümler ile teorik ve uygulamaya ilişkin bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Borçlar Hukuku özel hükümler ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 2 :

Sözleşme türlerini ayırt edebilir ve sorunları çözebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 3 :

Sözleşmelerde bulunan ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 4 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kira Sözleşmesi, Ödünç Sözleşmeleri, Finansal Kiralama ve Faktoring Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Eser Sözleşmesi, Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kira Sözleşmesi

 Hafta 2

Ürün Kirası Sözleşmesi

 Hafta 3

Pratik Çalışma

 Hafta 4

Ödünç Sözleşmesi

 Hafta 5

Finansal Kiralama ve Faktoring Sözleşmeleri

 Hafta 6

Pratik Çalışma

 Hafta 7

Hizmet Sözleşmeleri

 Hafta 8

Eser Sözleşmesi

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Vekalet Sözleşmesi

 Hafta 11

Kefalet Sözleşmesi

 Hafta 12

Pratik Çalışma

 Hafta 13

Garanti Sözleşmesi

 Hafta 14

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

 Hafta 15

Pratik Çalışma

 Hafta 16

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Borçlar Hukuku(Özel Hükümler), Cevdet Yavuz (Faruk Acar/Burak Özen)- BETA YAYINLARI- Ankara 2016.

 

İlave Kaynak

1Borçlar Hukuku Özel Hükümler- Mustafa Alper Gümüş- Vedat Kitapçılık- İstanbul 2015.

2Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

03/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

3

9

Arasınav

1

1

1

Klinik Uygulama

10

4

40

Ödev

2

3

6

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

5

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

90