Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2000 İDARE HUKUKU - II 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Halit UYANIK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. MELİKŞAH YASİN, YRD. DOÇ. DR. HALİT UYANIK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, idare hukuku konularında genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

idare hukukunda kullanılan terimleri tanımlayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

idare hukukunda kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecekler

4,6,9

1

ÖÇ - 3 :

hukuki terimleri hukuki ilişkilere uygulayabilecekler

2,6

1

ÖÇ - 4 :

hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilecekler

3,4,5,6,9

1

ÖÇ - 5 :

idare hukukunun toplumsal işlevini değerlendirebilecekler

5,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İdari işlemler, idari eylemler, idari sözleşmeler, idarenin düzenleme yetkisi, idari cezalar, kamu malları, idari kolluk, kamu hizmetleri, idarenin sorumluluğu, kamu personeli ve kamu malları, sekularizm ve hukuk devleti, sosyal devlet kavramı, idarenin meşruluğu, idare hukukunun temel konuları, idari mahkemelerce yapılan idari yargılama.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kamu personeli ve kamu malları

 Hafta 2

İdari sözleşmeler ve İdari eylemler

 Hafta 3

Laiklik ve hukuk devleti

 Hafta 4

Sosyal devlet kavramı

 Hafta 5

Ekonomik alana devletin müdahalesi

 Hafta 6

İdarenin kanuniliği

 Hafta 7

Yürütme organı

 Hafta 8

Cumhurbaşkanı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Bakanlar komitesi

 Hafta 11

Yürütmenin düzenleyici işlem yapma yetkisi

 Hafta 12

Yargı bağımsızlığı

 Hafta 13

Sayıştay

 Hafta 14

Kuvvetler ayrılığı

 Hafta 15

Kamu gücü

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gözler, K. 2016; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

05/04/2018

2

50

Dönem sonu sınavı

16

26/05/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

7

3

21

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

5

35

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

101