Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2002 BORÇLAR HUKUKU GENEL - II 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mehmet KILIÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Borcun ifası ve sona ermesi hakkında bilgi verme ve borç ilişkisindeki özel durumlar hakkında inceleme yapmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Borçların sonuçları hakkında bilgi sahibi olur

6

1

ÖÇ - 2 :

Borç ilişkisindeki özel durumları öğrenebilir

5,6,8,9

1

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,3,4,5,7

1

ÖÇ - 4 :

Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

1,2,6,7

1

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,4,6,7,9

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Borçların sonuçları, ifası, borçları üçüncü kişilere etkisi, borçları sona ermesi, borç ilişkisinde özel durumlar, dersin içeriğini oluşturur.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Borçların ifası

 Hafta 2

İfa, kısmi ifa, ifa yeri, ifa zamanı

 Hafta 3

Alacaklının temerrüdü

 Hafta 4

Borcun ifa edilmemesinin sonuçları

 Hafta 5

Borçlunun temerrüdü

 Hafta 6

Borçların üçüncü kişilere etkisi

 Hafta 7

Borçların sona ermesi

 Hafta 8

Takas, zamanaşımı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Müteselsil borçlar

 Hafta 11

Şarta bağlı borçlar

 Hafta 12

Sınav

 Hafta 13

Cezai şart, Pey akçesi, cayma akçesi

 Hafta 14

Alacağın temliki,Borcun nakli

 Hafta 15

Borcun Sona Ermesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1KILIÇOĞLU, Ahmet, 2012, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara.

 

İlave Kaynak

1EREN, Fikret, 2012, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

6

24

Arasınav

1

1

1

Ödev

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

6

30

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100