Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2016 ULUSLARARASI HUKUK - II 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Naim DEMİREL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. NAİM DEMİREL
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilere; Uluslararası deniz hukuku , Uluslararası hava hukuku, Uzay hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

uluslararası deniz hukuku uluslararası hava hukuku ve uluslar arası uzay hukuku hakkında temel bilgiler edinebilecek.

3,6,8,9

1

ÖÇ - 2 :

kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz gibi uluslararası deniz hukuku terimlerini kavrayabilecek.

3,6,9

1

ÖÇ - 3 :

vaka çalışmaları yapabilecek.

1,2,4,5,6,9

1

ÖÇ - 4 :

deniz hukukuna uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilecek.

3,6,8

1

ÖÇ - 5 :

bilimsel nitelikli sunumlar hazırlayabilecek.

4,5,6,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ağırlıklı olarak uluslararası hukukun mekansal kuralları üzerinde durulmakta olup, bu çerçevede kara ülkesine ilişkin kurallar (ülke kazanılması, sınırlar ve akarsular, göller ve kanallar) , uluslararası deniz hukuku (genel sorunlar ve tarihçe, adalar, takımadalar, iç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar, bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı) , Uluslararası hava hukuku, uzay hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları, önemli ve çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

devletlerin egemenliği, yargı yetkisi

 Hafta 2

ülke kazanımım yolları

 Hafta 3

yargı dokunulmazlığı ayrıcalıklar

 Hafta 4

diplomasi hukuku

 Hafta 5

uluslararası deniz hukuku

 Hafta 6

karasuları ve bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge

 Hafta 7

kıta sahanlığı, derin deniz yatağı, uluslararası boğazlar ve Türk Boğazları geçiş rejimi

 Hafta 8

deniz alanlarının sınırlandırılması ve Ege Denizi örneği

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Devletin sorumluluğu

 Hafta 11

uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları

 Hafta 12

uluslararası hukukta kuvvet kullanma

 Hafta 13

meşru müdafaa amaçlı kuvvet kullanımı

 Hafta 14

birlikte kuvvet kullanma ve BM Güvenlik Konseyi

 Hafta 15

uluslararası insan hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dixon, M. 2007; Textbook on International Law, Oxford University Press, Oxford

 

İlave Kaynak

1Pazarcı, H. 2008; Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

4/4/2015

60

50

Dönem sonu sınavı

16

25/5/2015

120

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

3

15

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

5

40

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

100