Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1002 GENEL KAMU HUKUKU 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Adil ŞAHİN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilere insan hakları hukukukunun teorileri ve uygulamaları hakkında genel bir bilgi vermek ve onları, haklarını ve özgürlüklerini anlayabilir kılmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

insan hakları hukukunda kullanılan terimleri tanımlayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

insan hakları hukukunda kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

hukuki terimleri hukuki ilişkilere uygulayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

insan hakları hukukunun toplumsal işlevini değerlendirebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İnsan hakları kavramı, insan hakları teorisinin tarihsel ve felsefi geçmişi, insan hakları düşüncesi, Birleşmiş Milletler ve insan hakları, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması, uluslararası insan hakları manzumesi, insan haklarının ulusal korunması, insan haklarının uluslararası korunması, genel ilkeler ve kendi kaderini tayin hakkı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İnsan hakları hukukunun gelişimi

 Hafta 2

İnsan hakları hukuku gerçeği

 Hafta 3

İnsan hakları hukuku politikası

 Hafta 4

İnsan hakları teorisi

 Hafta 5

Ekonomik sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi

 Hafta 6

Ekonomik ve sosyal haklar: UÇÖ

 Hafta 7

Bölgesellik ve evrensellik

 Hafta 8

Avrupa insan hakları sözleşmesi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Avrupa insan hakları sözleşmesinin gelişmesi

 Hafta 11

Avrupa insan hakları mahkemesi

 Hafta 12

Avrupa insan hakları mahkemesinin yapısı

 Hafta 13

Avrupa insan hakları mahkemesinin rolü

 Hafta 14

Avrupa insan hakları mahkemesinin etkililiği

 Hafta 15

Avrupa insan hakları mahkemesinin geleceği

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şahin, ADİL; 2014;Batı'lı Anlamda özgürlük versus İktidar, Trabzon.

 

İlave Kaynak

1Kapani, MÜNCİ, 1993, Kamu Hirriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

12/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

10

10

100

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

5

25

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

5

30

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

157