Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1004 ANAYASA HUKUKU - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Adil ŞAHİN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Adil ŞAHİN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere Türk anayasa düzeni hakkında bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Osmanlı-Türk anayasalarındaki gelişmeler ve Türk anayasacılığının temel özellikleri kavranabilecek

ÖÇ - 2 :

Türk Anayasa Hukukunun temel sorunları tanınabilecek

ÖÇ - 3 :

Türk anayasal sistemindeki temel sorunlar örneklendirilebilecek

ÖÇ - 4 :

Türk anayasacılığının temel sorunlarına ilişkin karşılaştırmalar yapılabilecek

ÖÇ - 5 :

Türkiye'deki Anayasa sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinde bulunulabilecek

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Osmanlı-Türk Anayasaları, 1982 Anayasasının hazırlanışı, temel özellikleri, temel hak ve özgürlükler, Yasama ve TBMM, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Yüksek Mahkemeler ve Türk Anayasa Mahkemesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Türk anayasacılığının temel özellikleri

 Hafta 2

1876 Anayasası

 Hafta 3

1909 Değişiklikleri ve Meşruti Monarşi

 Hafta 4

1921 Anayasası

 Hafta 5

1924 Anayasası

 Hafta 6

1961 Anayasası

 Hafta 7

1982 Anayasasının Hazırlanması

 Hafta 8

1982 Anayasasında Cumhuriyetin İlkeleri

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

İnsan Hakları ve 1982 Anayasası

 Hafta 11

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Hafta 12

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

 Hafta 13

Yargı ve Yüksek Mahkemeler

 Hafta 14

Anayasa Yargısı

 Hafta 15

Anayasa Mahkemesi Kararları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Özbudun, E. 2014; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara

 

İlave Kaynak

1ATAR, Yavuz, 2014; Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya

2Gözler, K. 2014; Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayıncılık, Bursa

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

150