Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4005 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK - I 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa CİN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku tespit edebilmektir. Vatandaşlık hukukuna hakim olan genel prensipler ve Türk vatandaşlığının özellikleri, kazanılması ve kaybedilmesinin sebep ve sonuçlarının öğrenilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

devletler özel hukukunun genel esaslarını tanımlayabilecek

1,2,3,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve kapsamını açıklayabilecek

1,2,3,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

uygulamadan örnek olayları yorumlayabilecek

1,2,3,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

yabancılık unsuru taşıyan olaylarda hangi ülke hukukunun uygulanacağını belirleyebilecek

1,2,3,5,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

yabancılık unsuru taşıyan olaylarda diğer devlet hukuklarının fonksiyonunu formüle edebilecek

1,2,3,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 6 :

yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin temel kavramlarları tanımlayabilecek

ÖÇ - 7 :

Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartları ile yabancıların hukuki durumunu açıklayabilecek

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve özelliği, bağlanma, iade atıf, devam eden atıf, kamu düzeni; Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Şahsın hukuku, aile hukuku alanında ; Vatandaşlık hukukuna hakim olan genel prensipler ile Türk vatandaşlığının genel özellikleri, kazanılması, kaybedilmesi ve ispatı

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve özelliği Vatandaşlık kavramı ve vatandaşlık hukuku hakkında genel bilgi, Türk vatandaşlık hukukuna hakim genel prensipler

 Hafta 2

Bağlanma Türk vatandaşlığının kazanılması: Kanun yolu ile

 Hafta 3

İade atıf, davan eden atıf Yetkili makam kararıyla kazanılması

 Hafta 4

Kamu düzeni Seçme hakkı ile kazanma, Türk vatandaşlığına alınmanın usulü

 Hafta 5

Hukuki işlemlerde şekil Türk vatandaşlığını kaybın sonuçları

 Hafta 6

Türk Devetler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Şahsın hukuku alanında Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kaybı : Çıkma

 Hafta 7

Türk Devetler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Şahsın hukuku alanında Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kaybı : Kaybettirme, vatandaşlığa alınma kararının iptali

 Hafta 8

Türk Devetler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Aile hukuku alanında Vatandaşlığın kaybında usul, yargı yolu

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Türk Devetler Özel Hukukunda bağlama kuralları: eşya hukuku alanında

 Hafta 11

Türk Devetler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Borçlar hukuku alanında

 Hafta 12

Milletlerarası Yetki

 Hafta 13

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi

 Hafta 14

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

 Hafta 15

Milletlerarası tahkim

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şanlı, C.; Esen, E., Ataman Figanmeşe, İ., 2018; Milletlerarası Özel Hukuk, 6. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul

2Nomer, E. 2017; Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınları,22. bası, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Nomer, E., 2018; Türk Vatandaşlık Hukuku, 24. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

02/01/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

2

20

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

2

20

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

15

2

30

Diğer 2

5

1

5

Toplam iş yükü

120