Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4023 İŞ HUKUKU - I 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Ayşe ADIGÜZEL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. Ayşe ADIGÜZEL,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bireysel iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bir bilgi vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.

6,9

1

ÖÇ - 2 :

bireysel iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler.

2,5,6,8,9

1

ÖÇ - 3 :

mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.

1,2,3,4,6,7,9

1

ÖÇ - 4 :

iş hukuku ihtilaflarına analız edebilirler.

2,3,4,6,7,9

1

ÖÇ - 5 :

işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.

1,2,4,5,6,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bireysel iş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun doğuşu ve gelişimi, iş hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi iş hukukunun temel kavramları, özellikle iş sözleşmesinin kurulması, sona ermesi, işçinin ve işverenin yükümlülükleri, çalışma şartları, çalışma süreleri, tatiller, ihbar ve kıdem tazminatı gibi konular ele alınır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İş hukuku kavramı, tarihçesi, çalışma yaşamının örgütleri.

 Hafta 2

İş hukukunun özellikleri ve kaynakları.

 Hafta 3

İş hukukunun uygulama alanları.

 Hafta 4

Bireysel iş hukukunun kapsamı ve iş sözleşmesinin unsurları.

 Hafta 5

İş sözleşmesinin tarafları ve yapılışı.

 Hafta 6

İş sözleşmesinin türleri ve geçersizliği.

 Hafta 7

İş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin borçları.

 Hafta 8

İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

İş sözleşmesinin sona ermesi.

 Hafta 11

İşçi ve işveren tarafından haklı fesih.

 Hafta 12

Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı.

 Hafta 13

Çalışma süresi.

 Hafta 14

Dinlenme ve Tatil Hakları.

 Hafta 15

İşverenin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri ve Doğan Yükümlülükler, iş Sağlığı ve Güvenliğine Aykırılığın Sonuçları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çelik, N. 2014; İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, 27. bası, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Süzek, S. 2013;İş Hukuku, Beta Yayınevi, 9. Bası, İstanbul

2Tunçomağ, K., Centel, T. 2013; İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınevi, İstanbul

3Mollamahmutoğlu, H. 2014; İş Hukuku, Turhan Kitabevi, 6. bası, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2015

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2015

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

7

4

28

Arasınav

1

1

1

Uygulama

6

5

30

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

3

21

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

6

5

30

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

154