Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4007 İDARİ YARGILAMA HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Halit UYANIK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. HALİT UYANIK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İdarenin yargı yolu ile denetlenmesinde başlıca rolü üstlenen idari yargı teşkilatının ve bu teşkilatta uygulanan yargılama usulünün incelenmesi suretiyle; idari yargı davalarının açılması, görülmesi ve hüküm verilmesi ve bunların sonuçları ile ilgili hususları çeşitli yönlerden açıklamak ve öğretmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İdarenin yargı dışı ve yargısal denetim yollarını karşılaştırabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

İdari yargı teşkilatını kavrayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

Uyuşmazlık yargısının konusuna giren uyuşmazlıkları çözümleyebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

İptal ve tam yargı davalarını karşılaştırarak açıklayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

İdari yargılama sürecine hakim olabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İdari yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar, idari davalara ilişkin yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanması konuları işlenmektedir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler

 Hafta 2

Türkiye'de idari yargı sisteminin özellikleri.

 Hafta 3

İdari yargı teşkilatı; İdari yargı yerlerinin özellikleri ve sınıflandırılması.

 Hafta 4

İdari yargının görev alanı.

 Hafta 5

Uyuşmazlık yargısı; görev ve hüküm uyuşmazlıklarının çözümlenmesi.

 Hafta 6

İptal davası; nitelikleri ve gelişimi.

 Hafta 7

İptal davasının ön koşulları.

 Hafta 8

İptal nedenleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

İptal davasının sonuçları ve iptal kararlarının yerine getirilmesi.

 Hafta 11

Tam yargı davası.

 Hafta 12

Tam yargı davasının ön koşulları.

 Hafta 13

Tam yargı davasında sorumluluk nedenleri.

 Hafta 14

İdari yargıda deliller.

 Hafta 15

İdari yargıda kanun yolları.

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çağlayan, Ramazan. 2017; İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.

2Gözübüyük, Şeref. 2017; Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

7

3

21

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

5

35

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

87