Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4011 İCRA İFLAS HUKUKU - I 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Hüseyin Cem ÇÖL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İcra takibinin yürütülmesi ve türleri hakkına bilgi vermek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İcra organları ile icra ve takibinin çeşitlerini listeleyebilirler.

1,2,3,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

İcra takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler.

1,2,3,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

İcra takibi yürütebilirler

1,2,3,5,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

İcra takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler.

1,2,3,5,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

İcra takibinin yapılışını formüle edebilirler.

1,2,3,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İcra ve iflas hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri, genel haciz yolu ile ilamsız icra, takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itirazın giderilmesi, haciz, haczedilebilir mallar, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, ilamlı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İcra ve iflas hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri

 Hafta 2

İcra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri

 Hafta 3

İcra harç ve giderleri, icra işlerinde tebligat, süreler, icra takibinin tarafları

 Hafta 4

Genel haciz yolu ile ilamsız icra, takip talebi, ödeme emri

 Hafta 5

Ödeme emrine itiraz, itirazın giderilmesi

 Hafta 6

Haciz

 Hafta 7

Haczedilen malların satılması, paranın alacaklıya ödenmesi

 Hafta 8

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi

 Hafta 11

İlamlı icra hakkında genel bilgi

 Hafta 12

İlamlı icra çeşitleri

 Hafta 13

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip

 Hafta 14

İptal davası

 Hafta 15

İhtiyati haciz

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara

 

İlave Kaynak

1Pekcanıtez, H., Özekes, M. 2009; İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yayınları,İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

09

19/11/2012

1

50

Dönem sonu sınavı

16

17/01/2013

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Arasınav için hazırlık

10

2

20

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

13

2

26

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

10

1

10

Toplam iş yükü

101