Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4021 CEZA MUHAKEME HUKUKU - I 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ayşe NUHOĞLU AYKUT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı işlenmiş olan bir suça ilişkin tüm şüphelerin ortadan kaldırılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında izlenmesi gereken süreci araştırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Ceza muhakemesi hukukunun amacı, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve farkı ve ceza muhakemesinin evre ve devrelerini kavrayabileceklerdir.

ÖÇ - 2 :

Ceza muhakemesinin yürüyüşüne ilişkin insan hakları ve ceza muhakemesi ilkeleri yorumlanabilecektir.

ÖÇ - 3 :

Ceza muhakemesi hukukunun kaynakları ve kaynakların yorumunu mukayeseli olarak anlayabileceklerdir.

ÖÇ - 4 :

Ceza muhakemesinde rol alan kavramlarının ne ifade ettiğini anlamlandırıp, bu kişilerin hakları üzerine yorum yapabileceklerdir.

ÖÇ - 5 :

Ceza muhakemesine kimlerin katılabileceği ve bunların ne gibi hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu anlayabilecektir.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Son sınıfta güz döneminde okutulan Ceza Muhakemesi Hukuku, devlet organlarının ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene ne tür bir ceza verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetlerinin türünü, biçimini ve zamanını düzenleyen normları incelemektedir. Bu çerçevede CMK'nın hükümleri esas alınarak, ceza usul hukukunun kaynakları, bu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca ceza muhakemesi hukukunda uygulanan önleme ve koruma tedbirleri de dersin içeriğine dahildir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı,Tarihçesi, Kaynakları ve Amacı

 Hafta 2

Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı,

 Hafta 3

Ceza muhakemesinin yapısı, Ceza muhekemesi normları

 Hafta 4

Ceza Muhakemesi İşlemleri, Süreler ve Bildirilmesi

 Hafta 5

Ceza muhakemesinde Yarılanacak uyuşmazlığın tespiti,Uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı

 Hafta 6

Ceza muhakemesi süjeleri, yargılama makamı

 Hafta 7

Görevli ve yetkili mahkemenin tespiti

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Tehlike tedbileri ve önleme tedbirleri

 Hafta 10

Adli yakalama ve gözaltı

 Hafta 11

Adli Kontrol ve tutuklama

 Hafta 12

Elkoyma, Adli arama

 Hafta 13

Şirket Yönetimi için Kayyım tayini, bilgisayarlarda arama

 Hafta 14

İletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi

 Hafta 15

Teknik araçlarla izleme, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

 Hafta 16

Final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hakeri H./Ünver Y., 2016; Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Bilgiler, Adalet Yayınevi, Ankara

2Yenisey F./ Nuhoğlu A., 2016; Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara

 

İlave Kaynak

1Toroslu N./Feyzioğlu M., 2016; Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

18/11/2016

70 dk

50

Dönem sonu sınavı

16

06/01/2017

100 dk

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

25

75

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

3

2

6

Arasınav

3

5

15

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

2

2

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

15

45

Dönem sonu sınavı

2

3

6

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

151