Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3017 EŞYA HUKUKU - I 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mehmet KILIÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere eşya kavramı,ayni haklar, ziyetlik ve tapu sicili konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 2 :

Eşya Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 4 :

Mülkiyet ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 6 :

Zilyetlik ve hukuki korunma yollarını öğrenir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 7 :

Tapu sicilini ve devletin sorumluluğunu öğrenir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ayni haklar, ayni haklara temel olan prensipler, Eşya kavramı eşya türleri, zilyetlik kavramı, çeşitleri, zilyetliğin kazanılması kaybedilmesi, zilyetliğin korunması yolları, tapu sicili, tescilin hükmü, tapu siclinin tutulmasından doğan zarardan devletin sorumluluğu

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders hakkında genel bilgiler

 Hafta 2

Ayni hak kavramı, Ayni hakkın unsurları

 Hafta 3

Eşya kavramının türleri, Ayni hakkın çeşitleri, Ayni haklara ait ilkeler

 Hafta 4

pratik çalışma

 Hafta 5

zilyetlik kavramı, zilyetliğin çeşitleri, zilyetliğin kazanılması ve kaybedilmesi.

 Hafta 6

Pratik çalışma

 Hafta 7

zilyetlik karineleri, zilyetliğin korunması yolları

 Hafta 8

Pratik çalışma

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

tapu sicili hakkında genel bilgiler

 Hafta 11

tapu sicilinin unsurları, olumlu ve olumsuz unusur, tapu siciline güven

 Hafta 12

tapu siciline hakim olan ilkeler, devletin sorumluluğu

 Hafta 13

patik çalışma

 Hafta 14

tapu kütüğüne yapılan kayıtlar, Şerhler

 Hafta 15

pratik çalışma

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Sirmen Lale, 2016, Eşya Hukuku, yetkin yayınevi baskı sayısı 4, Ankara

 

İlave Kaynak

1Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin, 2016, Eşya Hukuku, Vedat Yayınevi, İstanbul

2Akipek Jale/Akıntürk, Turgut, 2016, Eşya Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

2

50

Dönem sonu sınavı

16

03/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

5

25

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

2

3

6

Ödev

1

5

5

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

5

25

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

94