Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2005 İDARE HUKUKU - I 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Halit UYANIK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. MELİKŞAH YASİN, YRD. DOÇ. DR. HALİT UYANIK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, idare hukuku konularında genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

idare hukukunda kullanılan terimleri tanımlayabilecekler

6,9

1

ÖÇ - 2 :

idare hukukunda kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecekler

4,6

1

ÖÇ - 3 :

hukuki terimleri hukuki ilişkilere uygulayabilecekler

3,4,6,9

1

ÖÇ - 4 :

hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilecekler

4,5,6,9

1

ÖÇ - 5 :

idare hukukunun toplumsal işlevini değerlendirebilecekler

8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı, idare hukukunun temel özellikleri, hukuk devleti, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, il idaresi, mahalli idareler, belediye, kamu görevlileri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İdare hukukuna giriş

 Hafta 2

İdare hukukunun kaynakları

 Hafta 3

Hukuk devleti ve eşitlik

 Hafta 4

Merkezi idare

 Hafta 5

Yerel yönetimler

 Hafta 6

İdari özerklik

 Hafta 7

Belediyeler ve büyükşehirbelediyeleri

 Hafta 8

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve sosyal güvenlik kurumları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Üniversite

 Hafta 11

Kamu görevlileri

 Hafta 12

Kamu hizmeti ve görülme usulleri

 Hafta 13

İdari yargı örgütü

 Hafta 14

İdari yargılama yöntemi

 Hafta 15

İdari yargıda temyiz

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tan, T. 2016; İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara; Gözler, K. 2016; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/11/2016

2

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

7

3

21

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

5

35

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

101