Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK2015 CEZA HUKUKU GENEL - I 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Soner DEMİRTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd.Doç.Dr. Namık Kemal TOPÇU.
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Ceza hukuku alanında temel bilgilerin kazanılması
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Ceza hukukunun temel bilgilerini edinir.

ÖÇ - 2 :

Ceza hukuku sorunlarına kavramsal bakış açısı kazanır.

ÖÇ - 3 :

Problem çözümleme becerisi edinir.

ÖÇ - 4 :

Uygulamadaki sorunlara teorik açıdan yaklaşabilir.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ceza hukuku, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşmakta, Genel Hükümler üçüncü ve dördüncü, Özel Hükümler ise beşinci ve altıncı yarıyıllarda okutulmaktadır. Bu derste önce Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olan mütemadi (kesintisiz), müteselsil (zincirleme) ve itiyadı suç kavramları ile teşebbüs kavramı hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra suçun manevi unsuruna geçilmekte, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. Son olarak da ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler, meşru müdafaa, zorunluluk hali, kanun hükmünü yerine getirme, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası incelenmektedir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ceza hukukunun amacı

 Hafta 2

Ceza hukukunun temel ilkeleri

 Hafta 3

Haksızlık oluşturan diğer fiiller

 Hafta 4

suçun diğer unsurları

 Hafta 5

Ceza hukukunun uygulanma alanı

 Hafta 6

Suç genel teorisi

 Hafta 7

suçun diğer unsurları

 Hafta 8

tipiklik kavramı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

hareket ve netice

 Hafta 11

Suçta nedensellik

 Hafta 12

Suçun manevi unsuru

 Hafta 13

kusurluluk kavramı

 Hafta 14

kusurluluğu etkileyen sebepler

 Hafta 15

ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerde sınırın aşılması

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hakeri, H. 2013; Ceza Hukuku Temel Bilgiler, Seçkin Yayınları, Ankara

 

İlave Kaynak

1Üzülmez, İ. ve Koca, M. 2009; Türk Ceza Hukuku Genel HükümlerSeçkin Yayınları, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/11/2017

2

50

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

15

45

Sınıf dışı çalışma

2

7

14

Kısa sınav

2

2

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

18

54

Dönem sonu sınavı

3

3

9

Diğer 1

3

8

24

Toplam iş yükü

150