Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YDB1001 İNGİLİZCE - I 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Ümit YURDUSEVEN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriOKUTMAN Ümit YURDUSEVEN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Günlük hayatta kullanılan cümle kalıplarını ifade edebilir.

4

1

ÖÇ - 2 :

Günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili cümleler kurabilir.

4

1

ÖÇ - 3 :

Doğru cümle kalıplarını kullanarak mektup, dilekçe vs. yazabilir.

4

1

ÖÇ - 4 :

Okuma parçalarını anlayabilecekler ve metin sorularını cevaplandırabilir.

4

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Unit 1) Present Simple / Present Progressive Unit 2) Articles / Nouns Unit 3) Some-Any-No-Every / Much-Many-A lot of-A few-A little / How much?-How many? Unit 4) Object Pronouns / Possessive Adjectives / Possessive Pronouns / Possessive Case Unit 5) Adjectives / Adverbs / Comparisons -- Revision Units 1-5 -- Unit 6) Past Simple / Past Progressive Unit 7) Prepositions of Time / Prepositions of Place / Prepositions of Movement ARA SINAV Unit 8) Relative Clauses / Relative Pronouns (who, which, that, whose) Unit 8) Relative Clauses / Relative Pronouns (who, which, that, whose) Unit 9) Reflexive ? Emphatic Pronouns / Which? / One - Ones -- Revision Units 6 ? 9 -- Unit 10 Present Perfect Simple Unit 11) Present Perfect Simple vs. Past Simple / The verb used to DÖNEM SONU SINAVI

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman

 Hafta 2

Belirteçler, isimler

 Hafta 3

Miktar bildiren sıfatlar

 Hafta 4

Zamirler, iyelik sıfatları, iyelik zamirler, iyelik yapısı

 Hafta 5

Sıfatlar, zarflar, kıyaslama

 Hafta 6

Geçmiş zaman, geçmiş zamanda süreklilik hali

 Hafta 7

Edatlar

 Hafta 8

Ünite tekrar alıştırmaları

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

ilgi cümleleri, ilgi cümle zamirleri

 Hafta 11

ilgi cümleleri ve zamirleri

 Hafta 12

Dönüşlülük zamirleri, hangi soru kelimesi

 Hafta 13

ünite 6-9 tekrarı

 Hafta 14

perfect zaman kipi, yakın geçmiş zaman

 Hafta 15

perfect zaman kipi, geçmiş perfect zaman kipi, geçmiş alışkanlıklar ifadesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Mitchell H. Q.,Parker S, 2004, Live English Grammer, Elementary, Great Britain

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

11/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

9

1

9

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

75