Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1007 HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Hüseyin AYAZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYARD. DOÇ. DR. MUSTAFA CİN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere hukuk kavramı ve uygulaması konusunda genel nitelikli bilgi vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

hukuk biliminde kullanılan terimleri tanımlayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

hukuk biliminde kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

hukuki terimleri hukuki ilişkilere uygulayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

hukuk biliminin toplumsal işlevini değerlendirebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sosyal düzen ve hukuk, beşeri düzen kuralları ve hukuk, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı ve uygulaması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, 1982 Anayasası sistemi içinde hukukun kaynakları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Toplum ve hukuk

 Hafta 2

Hukuk kuralları ve nitelikleri

 Hafta 3

Hukuk alanındaki yaptırımlar

 Hafta 4

Hukuk sistemleri

 Hafta 5

Hukukun dayanağı ile ilgili kuramlar

 Hafta 6

Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı

 Hafta 7

Hukukun kaynakları

 Hafta 8

Hukukun kanunlaştırılması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Uygulama yönünden kanunlar

 Hafta 11

Yorum ve kanunların uygulanması

 Hafta 12

Yargıcın takdir yetkisi

 Hafta 13

Hukuksal işlemler ve özellikleri

 Hafta 14

Hak kavramı ve hakların özellikleri

 Hafta 15

Kamu hakları ve özel haklar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gözler, K. 2016; Hukuka Giriş, Ekin Yayınları, Bursa

2Deryal, Y. 2011; Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

09

18/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

10/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

10

10

100

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

3

15

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

5

35

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

152