Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1001 ANAYASA HUKUKU - I 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Adil ŞAHİN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin anayasa hukuku ile ilgili genel bir bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

devlet otoritesi ve insan hakları çerçevesinde anayasa hukukunun temel kavramları anlatılabilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

değişik siyasal kavramların anayasa hukukundaki karşılıkları belirlenebilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

siyasal alana ilişkin süreç hukuksal bakış açısıyla yorumlanabilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

ortaya çıkabilecek muhtemel anayasa hukuku sorunları tartışılabilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

siyasal alandaki değişik sorunlara ilişkin anayasa hukuku çözümleri formule edilebilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Anayasa ve anayasa hukuku kavramları; devlet; siyasal iktidar, siyasi partiler; seçim sistemleri; hükümet sistemleri; temel hak ve özgürlükler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

anayasa tanımı

 Hafta 2

anayasa türleri

 Hafta 3

anayasacılık hareketleri

 Hafta 4

anayasanın üstünlüğü

 Hafta 5

anayasa yargısı

 Hafta 6

üniter devlet, federal devlet ve uluslarüstü örgütler

 Hafta 7

hükümet sistemleri

 Hafta 8

demokrasi türleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

liberal demokrasi

 Hafta 11

seçim sistemleri

 Hafta 12

insan hakları

 Hafta 13

siyasal partiler

 Hafta 14

faşizm, nasyonal sosyalizm, komünizm

 Hafta 15

hukuk devleti

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Erdoğan, M. 2011; Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara

2Gözler, K. 2015; Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa.

3Özbudun, E. 2015; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Teziç, E. 2010; Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

24/11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

16/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

150