Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS4055 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINA GİRİŞ 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Metin HÜSEM
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Depremin oluş nedenleri ve deprem türleri hakkında bilgi sahibi olmak, bugüne kadar meydana gelen depremlerden hasar gören yapıların hasar nedenlerini incelemek, mevcut deprem yönetmelikleri ve kuralları hakkında bilgi sahibi olmak, yapılarda kullanılan taşıyıcı sistem ve bu taşıyıcı sistemlerin deprem davranışlarını irdelemek, depreme dayanıklı yapı tasarımı kuralarını öğrenmek ve sismik kontrol yöntemleri ve kullanım amaçlarını öğrenmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

dalga denklemleri, doğrusal, doğrusal olmayan hareket denklemleri ve bunların çözümleri öğrenebilecek.

1

1

ÖÇ - 2 :

yeterli deprem performansına sahip olmayan yapıların doğuracağı mal ve can kaybı boyutlarının bilincinde olabilecek.

1,3

1

ÖÇ - 3 :

titreşim hareketi yapan yapıların ve diğer sistemlerin dinamik davranışları irdeleyebilecek.

1

1

ÖÇ - 4 :

deprem yönetmeliğindeki öneri ve hükümler kapsamında depreme dayanımlı yapı oluşturma koşulları öğrenebilecek ve bunları uygulayabilecek.

8

1

ÖÇ - 5 :

deprem hasarlarının nedenleri belirlenebilecek böylece bu hasarların oluşmaması için tasarımlarda gerekli önlemleri alabilecek.

8

1

ÖÇ - 6 :

yerbilimcilerin ve mimarların depreme dayanımlı yapı tasarımındaki rolünün önemini bilecek ve tasarımlarda bunlarla birlikte çalışabilecek.

3

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

* Deprem hakkında genel bilgiler; depremin oluş nedenleri ve türleri, deprem parametreleri, Türkiye' nin depremselliği, son yıllarda meydana gelen depremler *Deprem sonrasında oluşan yapı hasarları; yapıların deprem davranışı, taşıyıcı elemanlarda oluşan hasarlar, taşıyıcı olmayan elemanlarda oluşan hasarlar, kolonlarda kesme hasarı, kısa kolon davranışı, deprem hasar nedenleri, depremden hasar gören yapıların hasar nedenlerinin incelenmesi. *Yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemler; çerçeve sistemler, çerçeve-perde sistemler, perde sistemler, tüp sistemler. *Depreme dayanıklı yapı tasarımı; yapılarda depreme karşı güvenlik, deprem yönetmelikleri ve ilkeleri, hesap yöntemleri, depreme dayanıklı yapı tasarımında sismik kontrol (yalıtım) sistemleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Deprem hakkında genel bilgiler; depremin oluş nedenleri, plaka teorisi

 Hafta 2

Tektonik depremler, çöküntü depremleri , yapay depremler, faylar, deprem parametreleri

 Hafta 3

Türkiye' nin depremselliği ve bugüne kadar meydana gelen depremler ve etkileri

 Hafta 4

Deprem sonrası oluşan yapı hasarları

 Hafta 5

Deprem sonrası oluşan yapı hasarları

 Hafta 6

Yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemler ve davranışları

 Hafta 7

Yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemler ve davranışları

 Hafta 8

Yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemler ve davranışları

 Hafta 9

Yarıyıl içi sınav

 Hafta 10

Yapılarda deprem güvenliği

 Hafta 11

Deprem yönetmelikleri ve tasarım esasları

 Hafta 12

Deprem yönetmelikleri ve tasarım esasları

 Hafta 13

Depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri

 Hafta 14

Depreme dayanıklı yapı tasarımında sismik kontrol yöntemleri

 Hafta 15

Depreme dayanıklı yapı tasarımında sismik kontrol yöntemleri

 Hafta 16

yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ders NOTLARI

2Deprem Yönetmeliği

3Celep, Z., "Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı", Beta Basın Yayım Dağıtım, İstanbul 2015.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

120 dak

30

Ödev

12

4 hf

20

Dönem sonu sınavı

16

120

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

12

1

12

Arasınav

2

1

2

Ödev

6

4

24

Dönem sonu sınavı için hazırlık

12

1

12

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

136