Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS3037 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ÇEVRE SİSTEMLERİ 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Osman ÜÇÜNCÜ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı inşaat mühendisliği öğrencilerine çevre kavramını ve çevre kirliliği kavramını ve de bu bağlamda hava, su, toprak, nükleer kirlilik, ısıl kirlilik ve gürültü kirliliği kavramlarının öğrenilmesini ve bu kirlilik türlerinden nasıl kurutulabilir veya önüne geçilebilir öğrenilmesi sağlanmaktadır. İnşaat mühendisliğinde sürdürülebilir kavramının ne olduğu ve niçin gerektiği açıklanmaktadır. İnşaat mühendisliğinde sistem temelli bilgi ve becerilerin arıtılmasını sağlamak. Çevre koruma ile sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak ve bununla aynı zamanda da yaşam kalitesi, sağlık, emniyet, AB mevzuatı; taşımacılık/ulaşım; kentsel gelişim ve planlama; iklim değişikliği vb süreçleri daha kolay idare edilebilir olunur. İnşaat mühendisliği projelerinin tümünde çevre odaklı olunmak zorunluluğunu kavratmak çok önemli olmaktadır. Dolayısıyla da çevre korumada teknik ayrıntıların bilenerek boyutlandırma yapmanın çok önemli olduğu bir yüz yıldayız.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Yerel ve küresel çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

3,11

1

ÖÇ - 2 :

Karbon, azot, fosfor, kükürt ve hidrolojik çevrimler ile ilgili bilgi sahibi olabilecek.

3,11

1

ÖÇ - 3 :

Evsel ve endüstriyel atıklar hakkında bilgi sahibi olabilecek.

3,11

1

ÖÇ - 4 :

Hava, su kirliliği hakkında bilgi sahibi olabilecek.

3,11

1

ÖÇ - 5 :

Toprak, gürültü kirliliği hakkında bilgi sahibi olabilecek.

3,11

1

ÖÇ - 6 :

Tehlikeli atıklar hakkında bilgi sahibi olabilecek.

3,11

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Derse giriş, çevre ahlakı, Türkiye?de ve dünyada çevre bilinci, Kirlilik kaynakları, çevresel sorunlar ve insan, İnşaat mühendisliği ve görev alanı, İnşaat mühendisliğinde yapılar, Çevre kavramı, inşaat mühendisliği ve diğer mühendislikler ile yakınlığında çevre kavramı, hava, su, toprak, nükleer kirlilik, gürültü kirliliği ve ısıl kirlik tanımları ve kavramları, kirlilik boyutu, çevresel kavramların yapılarda kullanılması, yapılara örnekler (baraj, termik santral, katı atık depolama sahası, çimento fabrikası, atıksu arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu tesisi vb.) yapılarda kanun gereği yapılmak zorunluluğu olan raporların tanıtımı, proje tanıtım dosyası (PTD), çevre etki değerlendirilmesi (ÇED) raporu, PTD ve ÇED raporlarının ne şekilde hazırlandığı ve yapılar ile ilişkisi, PTD ve ÇED raporlarının inşaat planlanması öncesi, inşaat yapım esnasında ve yapının kullanımı veya üretim esnasında çevre kirliliği ve kontrolü yapılması için şartlar, Kirlilik ölçme ve değerlendirme, meteorolojik olaylar ve bunların ÇED, PTD?da kullanımı, Çevre açısından İş sağlığı ve güvenliği, İnşaatlarda katı atık, atıksular, geri kazanılabilir maddeler, Çevre ve iş kalitesi kavramı. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre kavramı karşılaştırılması. PTD, ÇED hazırlanması, kontrol edilmesi ve uygulaması. Çevre kirliliğinde yapısal önlemler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse giriş

 Hafta 2

Çevre ahlakı

 Hafta 3

Türkiye'de ve Dünya'da çevre bilinci

 Hafta 4

Kirlilik kaynakları

 Hafta 5

Çevresel sorunlar

 Hafta 6

Çevresel sorunlar

 Hafta 7

Çevresel sorunlar

 Hafta 8

Çevresel sorunlar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Çevre kirliliği ve kontrolü

 Hafta 11

Çevre kirliliği ve kontrolü

 Hafta 12

Çevre kirliliği ve kontrolü

 Hafta 13

Kamu duyarlılığı

 Hafta 14

Çevre kirliliği ve kontrolünde görev ve sorumluluklar

 Hafta 15

Bir Çevresel Etki değerlendirmesi Raporunun toplu olarak ele alınması (Baraj, Katı atık depolama sahası)

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Türk Çevre Kanunu, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

2

6

Arasınav

1

2

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

2

6

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam iş yükü

86