Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS1006 İSTATİSTİK 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erol ŞADOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Fatma BİRİNCİ KAYAALP,YRD. DOÇ. DR. Ali İhsan KARAKAŞ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere uygulamalı istatistik bilimi ile çözüm üretmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

istatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek

1,5

1

ÖÇ - 2 :

derlenen verileri düzenleyebilecek ve grafiksel gösterimini yapabilecek

5

1

ÖÇ - 3 :

ortalama, değişkenlik ve dağılım ölçüleri hesaplayıp açıklayabilecek

1,5

1

ÖÇ - 4 :

temel istatistiksel hesaplamaları yapabilecek

1,5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İstatistiğin Tanımı, Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım, eğiklik ve basıklık ölçüleri, Olasılık, Örnekleme dağılımları, Hipotez testleri, Regresyon analizi, Varyans analizi

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş(İstatistiğin Tanımı, İstatistiğin Amacı, Bazı Temel kavramlar)

 Hafta 2

Verilerin toplanması ve düzenlenmesi(verilerin toplanması, verilerin düzenlenmesi, verilerin istatistiksel seriler şeklinde düzenlenmesi, verilerin grafiklerle sunulması)

 Hafta 3

Merkezi eğilim ölçüleri(Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, Ortanca (medyan), Mod (tepe değeri), ölçülerin özellikleri ve karşılaştırmaları)

 Hafta 4

Dağılım, eğiklik ve basıklık ölçüleri(değişim aralığı, değişim katsayısı, standart sapma, çarpıklık(skewness) katsayısı, sivrilik(kurtosis) katsayısı)

 Hafta 5

Olasılık(Olasılık kavramı, Temel olasılık kuralları, koşullu olasılık)

 Hafta 6

Olasılık dağılım fonksiyonları(kesikli değişkenler, sürekli değişkenler)

 Hafta 7

Örnekleme dağılımları(Örnekleme dağılımı kavramı, ana kütle parametrelerinin tahmini)

 Hafta 8

Örnekleme dağılımları(Örnekleme dağılımı kavramı, ana kütle parametrelerinin tahmini)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Hipotez testleri(parametrelerle ile ilgili testler, olasılık dağılımı ile ilgili testler)

 Hafta 11

Regresyon analizi(Korelasyon, Basit doğrusal regresyon)

 Hafta 12

Regresyon analizi(Basit doğrusal regresyon, Çok değişkenli doğrusal regresyon)

 Hafta 13

Regresyon analizi(Çok değişkenli doğrusal regresyon, doğrusal olmayan regresyon)

 Hafta 14

Varyans analizi

 Hafta 15

Varyans analizi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bayazıt, M., Oğuz B. 2013 “Mühendisler için İstatistik”, Birsen Yayınevi, İstanbul

2Köseoğlu M., Yamak R. 2015 "Uygulamalı İstatistik", Celepler Matbaacılık Yayıncılık ve Dağıtım, Trabzon

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

50

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

12

2

24

Arasınav

3

1

3

Uygulama

9

1

9

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

3

1

3

Dönem sonu sınavı için hazırlık

12

3

36

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120