Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS4029 BETONARME - II 3+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ayşegül DURMUŞ DEMİR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Metin HÜSEM,DOÇ. DR. Korhan ÖZGAN,DOÇ. DR. Yaprak Itır ÖZDEMİR,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Betonarme yapı ve yapı elemanlarının yapısal çözümlemesi, kesit hesap ve tasarımının öğretilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

örnek bir bina için proje hazırlayarak herhangi bir binanın projesini yapabilecek.

1,3

1,6

ÖÇ - 2 :

uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standardlar konusunda bilgilenecek.

8

1,6

ÖÇ - 3 :

projeleri için uygulamadaki bürolarla temasa geçebilecek.

8

1,6

ÖÇ - 4 :

bina yaparken problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

1,2

1,6

ÖÇ - 5 :

binaların yatay yüklere göre hesabını yapabilecek.

1,3

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Döşemeler (bir ve iki doğrultuda çalışan kirişli ve dişli döşemeler, kirişsiz döşemeler) , kirişler, kolonların konstrüksiyon esasları ve önboyutlandırılması, merdivenler, betonarme yapıların rüzgar ve deprem etkilerine gore hesabı, temeller (tekil, bir ve iki doğrultuda sürekli, radye ve kazık temeller) , bir binanın betonarme projesinin yürürlükteki yönetmeleiklere uygun olarak hazırlanması: Taşıyıcı system seçimi, döşeme, kiriş, kolon merdiven ve temel hesapları, bunlara ilişkin kalıp-donatı planları, kesit detayları ve aplikasyon planlarının çizimi, metraj.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, betonarme döşemeler.

 Hafta 2

Kirişli döşemeler.

 Hafta 3

Bir ve iki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler.

 Hafta 4

Kirişsiz döşemeler.

 Hafta 5

Betonarme kirişler: Yönetmelik koşulları.

 Hafta 6

Donatıların eklenmesi ve kenetlenme.

 Hafta 7

Betonarme kirişler: Yük hesabı ve yapısal çözümleme.

 Hafta 8

Betonarme kolonlar: Yönetmelik koşulları.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Etriyeli ve fretli kolonlar.

 Hafta 11

Betonarme Merdivenler.

 Hafta 12

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.

 Hafta 13

Yatay yüklere göre yapısal çözümleme.

 Hafta 14

Betonarme temeller: Duvaraltı ve tekil temeller.

 Hafta 15

Sürekli temeller ve radye temeller.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ders notları, Betonarmeye ilişkin yönetmelikler (TS500, TS498, TSISO 9194 ve Türkiye Deprem Yönetmeliği)

 

İlave Kaynak

1Celep Z, Kumbasar, N.," Betonarme Yapılar ", Beta Dağıtım, İstanbul, 2005.

2Ersoy U, Özcebe, G.,? Betonarme?, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., 2001.

3Ersoy U, Betonarme 2- Döşeme ve temeller, Evrim yayınevi, 1995

4Doğangün A, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2008.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

30

Ödev

15

20

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Proje

1

14

14

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

127