Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS3008 YAPI STATİĞİ - II 3+1+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.INS3017 - Yapı Statiği - I dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Süleyman ADANUR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Temel TÜRKER,PROF. DR. Ahmet Can ALTUNIŞIK,PROF. DR. Şevket ATEŞ,PROF. DR. Şevket ATEŞ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste esas olarak yerdeğiştirme yöntemleri (Moment Dağıtma ve Açı Yöntemi) ve matris yöntemlerle hiperstatik sistemlerin analizinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yapıları analiz etme kabiliyeti kazanabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

uygulanan yüklere göre yapısal davranışı belirleyebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

kompleks yapı sistemlerin analizinde sistemleri basit alt yapılara ayırma becerisi kazanabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

yapılardaki deformasyonları hesaplayabilme kabiliyetlerini geliştirebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

yapı elemanlarının (özellikle kolon ve kirişlerin) temel davranışını anlayabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 6 :

mühendislikte karşılaşılan problemler için çözüm yöntemlerinden uygun olanını seçebilecek.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yerdeğiştirme ve matris yöntemlere giriş. Yerdeğiştirme yöntemleri (Moment Dağıtma ve Açı Yöntemi) ve matris yöntemlerle hiperstatik sistemlerin analizi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Moment Dağıtma Yöntemi

 Hafta 2

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Moment Dağıtma Yöntemi

 Hafta 3

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Moment Dağıtma Yöntemi

 Hafta 4

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Moment Dağıtma Yöntemi

 Hafta 5

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Moment Dağıtma Yöntemi

 Hafta 6

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Açı Yöntemi

 Hafta 7

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Açı Yöntemi

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Açı Yöntemi

 Hafta 10

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Açı Yöntemi

 Hafta 11

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Açı Yöntemi

 Hafta 12

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Matris Deplasman Yöntemi

 Hafta 13

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Matris Deplasman Yöntemi

 Hafta 14

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Matris Deplasman Yöntemi

 Hafta 15

Hiperstatik Sistemlerin Yerdeğiştirme Yöntemi ile Analizi: Matris Deplasman Yöntemi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çakıroğlu, A., Çetmeli, E., 1999, Yapı Statiği, Cilt II, Onuncu Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Çakıroğlu, A., 1974, Hiperstatik sistemlerin Hesap Metotları, İTÜ Kütüphanesi, Sayı 977, İstanbul.

2Sabis, T., 1963, Yapı Statiği-Hiperstatik Sistemler, İTÜ Kütüphanesi, Sayı 561, İstanbul.

3Ghali, A., Veville, A.M., 1978, Structural Analysis, Second Edition, John Wiley and Sons., New York.

4Hibeler, R.C., 2006, Structural Analysis, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall.

5Kenneth M.L. Uang C.M. 2002, Fundamentals of Structural Analysis?, Mc Graw Hill.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

2

30

Yıl içi çalışma

13

2

20

Dönem sonu sınavı

15

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

1

2

2

Uygulama

1

14

14

Kısa sınav

1

2

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

3

12

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam iş yükü

124