Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS3002 ÇELİK YAPILAR 3+1+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ayşe DALOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Ayşe DALOĞLU, PROF. DR. Selim PUL, DOÇ. DR. Korhan ÖZGAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere, çelik yapıların tasarımı, detaylandırılması ile ilgili bilgi vermek ve çelik yapılar konusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Çelik yapı elemanlarının boyutlandırılması birleşim elemanlarının ve birleşimlerin boyutlandırılmasında mekanik bilgilerini kullanma becerisi kazanır.

1,3

1

ÖÇ - 2 :

Bir çelik yapının tasarımını, kaynaklı ve civatalı birleşimleri tasarlama becerisi kazanır.

1,3

3

ÖÇ - 3 :

Yeni teknik ve yürürlükte bulunan standartları takip etme becerisi kazanır.

8

6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Çelik yapı tasarımı ile ilgil genel bilgiler ve yapısal özelikler, yükler ve yük birleşimleri, Güvenlik Katsayıları ile Tasarım(GKT) ve Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım(YDKT) yöntemleri, eksenel çekme etkisindeki elemanların tasarımı, eksenel basınç etkisindeki elemanların tasarımı, eğilme momenti etkisindeki elemanların tasarımı, eğilme momenti ve eksenel basınçın birlikte etkidiği yapı elemanlarının tasarımı, birleşimler ve birleşim elemanları, kaynaklı ve cıvatalı birleşimlerin tasarımı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, yapı malzemesi olarak çeliğin avantajları, dezavantajları, çelik malzemenin mekanik özellikleri, çelik yapılarda yükler, çelik kesitler ve kesit özellikleri.

 Hafta 2

Yükler ve yük birleşimleri, Güvenlik Katsayıları ile Tasarım(GKT) ve Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım(YDKT) yöntemleri

 Hafta 3

Eksenel çekme etkisindeki elemanların GKT ve YDKT ile tasarımı.

 Hafta 4

Eksenel çekme etkisindeki elemanların tasarımı, blok kırılma.

 Hafta 5

Eksenel basınç etkisindeki elemanların GKT ve YDKT ile tasarımı.

 Hafta 6

Eğilmeli burkulma, Lokal burkulma, boyutlandırma.

 Hafta 7

Burulmalı ve eğilmeli burulmalı burkulma, tek simetri eksenli ve simetri ekseni olmayan kesitlerin burkulması.

 Hafta 8

Çerçeve çubuklarının burkulma boyları.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Eğilmeye çalışan elemanların GKT ve YDKT ile tasarımı, kompakt ve kompakt olmayan enkesitler.

 Hafta 11

Kirişlerin stabilitesi, yanal burulmalı burkulma sınır durumu, kesme ve blok kırılma.

 Hafta 12

Eksenel basınç ve eğilme etkisindeki yapı elemanlarının GKT ve YDKT ile tasarımı.

 Hafta 13

Çelik yapılarda birleşimler, bulonlu ve kaynaklı birleşimler.

 Hafta 14

Normal ve yüksek mukavemetli bulonlar ve bulonlu birleşimlerin GKT ve LRFD ile tasarımı.

 Hafta 15

Kaynaklı birleşimlerin ve GKT ve YDKT ile tasarımları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1DALOĞLU, A., PUL, S., ÖZGAN, K.; 2017; Çelik Yapılar, KTU, Mühendislik Fakültesi Ders Notu Seri No:10, Trabzon.

2Çelik Yapıların Tasarım, 2016, Hesap ve Yapım Esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

İlave Kaynak

1Çelik Yapıların Tasarım, 2016, Hesap ve Yapım Esasları - Uygulama Kitabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2Abi O. Aghayere, Jason Vigil, Çevirenler; Akbaş, B, Eğilmez, O. Ö., 2018, Çelik Yapı Tasarımı - Uygulamaya Yönelik Bir Yaklaşım, Nobel Yayınevi.

3AYDIN, M.R., GÜNAYDIN, A., 2016, Çelik Yapılar, Birsen Yayınevi, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

30

Kısa sınav

5
12

1
1

10

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

2

1

2

Proje

2

11

22

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

5

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150