Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS3000 BETONARME - I 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Metin HÜSEM
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Yaprak Itır ÖZDEMİR,PROF. DR. Metin HÜSEM,DOÇ. DR. Yaprak Itır ÖZDEMİR,DOÇ. DR. Korhan ÖZGAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Betonarmenin davranışı ve temel ilkelerinin kavratılmasından sonra bu yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik kesit etkilerine gore hesabına (kesit denetimi ve kesit tayini) ilişkin bilgilerin öğretilmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

betonarme elemanların davranışlarını yorumlama becerisi kazanabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

basit eğilme ve bileşik eğilmeye ilişkin bağıntıları çıkarabilecek.

1

1

ÖÇ - 3 :

labaratuvardaki betonarme eleman deneylerini görerek bu konuda bilgi sahibi olabilecek.

3

1,4

ÖÇ - 4 :

uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standardlar konusunda bilgilenecek.

8

1

ÖÇ - 5 :

uygulamada karşılaşabilecekleri problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş ve tarihçe, beton ve donatının mekanik nitelikleri, beton-donatı aderansı (etken faktörler, doğru ve eğri eksenli donatı çubuklarında aderans boyları, aderansı arttıran önlemler) ve donatı ekleri, donatı büküm yerlerinde oluşan etkiler ve alınması gereken önlemler, beton örtü kalınlıkları (pas payları) ve görevleri, betonarme yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik mukavemet hallerine gore hesabı: Merkezi normal kuvvet (basınç ve çekme) , düz ve eğik basit eğilme, dışmerkez normal kuvvet (düz ve eğik birleşik eğilme) , kesme kuvveti ve burulma moment, betonarme yapı elemanlarında sehim hesabı, çatlama olayı ve alınması gereken önlemler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tarihçe. Betonarmenin uygulama alanları, üstün ve zayıf tarafları.

 Hafta 2

Betonarmeyi oluşturan malzemeler. Beton ve donatı sınıfları ile bu sınıfların özelikleri.

 Hafta 3

Beton-donatı aderansı, donatıların eklenmesi.

 Hafta 4

Yükler ve yük kombinezonları. Yapıların emniyetinin saptanması.

 Hafta 5

Merkezi basınç ve merkezi çekmeye göre hesap.

 Hafta 6

Basit eğilmeye göre hesap (Tek donatılı dikdörtgen kesitler).

 Hafta 7

Basit eğilmeye göre hesap (Çift donatılı dikdörtgen kesitler).

 Hafta 8

Basit eğilmeye göre hesap (Tablalı kesitler).

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Basit eğilmeye göre hesap (Herhangi bir kesit).

 Hafta 11

Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme).

 Hafta 12

Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme-devam).

 Hafta 13

Bileşik eğilmeye göre hesap (İki doğrultuda bileşik eğilme).

 Hafta 14

Kesme etkisine göre hesap.

 Hafta 15

Burulma etkisine göre hesap.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ders notları, Betonarmeye ilişkin yönetmelikler (TS500, TS498, TSISO 9194 ve Türkiye Deprem Yönetmeliği)

 

İlave Kaynak

1Ersoy, U., Özcebe, G.,? Betonarme?, ISBN 987-975-503-123-5, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., 2001.

2Celep, Z., Kumbasar, N.," Betonarme Yapılar ", ISBN 975-95405-3-3, Beta Dağıtım, İstanbul, 2005.

3Doğangün A, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, 4. Baskı, Birsen Yayınevi, ISBN: 975-511-310-X, 2008.

4Nawy, E.G.," Reinforced Concrete ?A Fundamental Approach", Fourth Edition, ISBN 0-13-020592-3, Prentice Hall, New Jersey, 2000.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

50

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

2

14

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120