Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS2000 YAPI MALZEMESİ 3+0+1 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Şakir ERDOĞDU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Şirin KURBETCİ,PROF. DR. Şakir ERDOĞDU,YRD. DOÇ. DR. Şirin KURBETCİ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Ders kapsamında kompozit malzeme olarak betonun bileşenleri, taze ve sertleşmiş özellikleri ayrıntılı olarak aktarılacaktır. Bunun yanı sıra amaca uygun beton tasarımı için temel adımlar verilecektir. Ayrıca betonda kalite kontrole ilişkin kısaca bilgi verilecektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

betonun bileşenlerinin neler olduğunu öğrenecekler.

1

1

ÖÇ - 2 :

taze beton özelliklerini ve bu özellikleri ölçme yöntemlerini öğrenecekler.

1

1,3

ÖÇ - 3 :

sertleşmiş beton özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl belirleneceğini öğrenecekler.

1,2,5

1,3,4

ÖÇ - 4 :

beton bileşim hesabının temel adımlarını öğrenecekler ve uygulama yapacaklar..

1,2,5

1,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kalsiyum esaslı bağlayıcılar. Alçı ve kireç; Çimentolar. Çimentonun üretimi, bileşimi ve türleri; Hidratasyon ve hidratasyon ürünleri. Çimentoların fiziksel ve mekanik özellikleri. Agregalar. Agregaların özellikleri. Agregada zararlı maddeler. Elek analizi ve granülometri. Agrega granülometrisinin uygunlaştırılması. Karma suyu. Kimyasal katkı maddeleri. Mineral katkı maddeleri. Puzolanik malzemeler. Puzolanik aktivite. Doğal ve yapay puzolanlar. Taze beton özellikleri. İşlenebilirlik metotları. Betonda ayrışma, peteklenme, ve su kusma. Anormal hava koşullarında beton dökümü. Sertleşmiş beton özellikleri. Betonun basınç dayanımın etkiyen faktörler. Betonun yük etkisinde davranışı. Betonda rötre ve sünme. Betonda permeabilite ve dayanıklılık. Beton bileşimi hesabı. Beton sınıfları ve çevresel etki sınıfları. Betonda kalite kontrol. Metaller.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kalsiyum esaslı bağlayıcılar. Alçı, kireç.

 Hafta 2

Çimentolar. Çimentoların üretimi, bileşimi ve türleri. Çimentonun hidratasyonu ve hidratasyon ürünleri. Çimentoların fiziksel ve mekanik özellikleri,

 Hafta 3

Agregalar. Agregaların özellikleri. Agregada zararlı maddeler.

 Hafta 4

Elek analizi ve granülometri.

 Hafta 5

Agrega granülometrisinin uygunlaştırılması.

 Hafta 6

Karma suyu. Kimyasal katkı maddeleri. Mineral katkı maddeleri. Puzolanik aktivite.

 Hafta 7

Taze beton özellikleri. İşlenebilirlik yöntemleri. Betonda ayrışma, peteklenme ve su kusma. Anormal hava koşullarında beton dökümü.

 Hafta 8

Sertleşmiş beton özellikleri. Betonun basınç dayanımına etkiyen faktörler.

 Hafta 9

Yıliçi sınav.

 Hafta 10

Betonun yük etkisinde davranışı. Betonda rötre ve sünme.

 Hafta 11

Betonda permeabilite ve dayanıklılık.

 Hafta 12

Beton bileşimi hesabı. Beton sınıfları. Çevresel etki sınıfları.

 Hafta 13

Betonda kalite kontrol. Metaller.

 Hafta 14

Laboratuvar.

 Hafta 15

Laboratuvar.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı.

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Baradan, B., Yazıcı, H., Aydın, S., 2015, Beton, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 334, İzmir.

2Turhan, Y.E., 2003, Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve İletişim A.Ş. Ankara.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

40

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Laboratuar çalışması

1

14

14

Arasınav için hazırlık

4

4

16

Arasınav

2

4

8

Uygulama

1

14

14

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

2

4

8

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

5

25

Dönem sonu sınavı

2

6

12

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

153