Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ1012 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Aykut AKGÜN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Hakan ERSOY,YRD. DOÇ. DR. Esra HATİPOĞLU TEMİZEL,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Ders, mühendislik yapılarını dikkate almak suretiyle yeryüzü ve yeraltı şartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yeryüzünün tanımı ve yerkürenin oluşumuna etkiyen jeolojik süreçler, kayaçlar ve kayaç mineraller. Yeryüzü ve yeraltı oluşumunun yapısal süreçlerini tanıyabilecek.

4,9

1

ÖÇ - 2 :

kayaçları, deprem ve kütle hareketini tanıyabilecek.

9

1

ÖÇ - 3 :

sayısal değerler kullanarak jeolojik problemleri çözebilecek.

5

1

ÖÇ - 4 :

felaketlerin oluşum mekanizmasını analiz edebilecek.

5

1

ÖÇ - 5 :

çeşitli geoteknik problemlerinin sentezini yapacak; insan ve bu problemler arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek.

5,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yeryüzü ve yeryüzü malzemeleri; Mineraller ve kayaçlar Yapısal jeoloji, Kayaç ve zeminlerin mühendislik özellikleri. Kütle hareketleri Baraj yeri kayaçlarının mühendislik özellikleri Tünel kayalarının mühendislik özellikleri Zemin ve kayaların iyileştirilmesi

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş (Tanımlar, Jeolojinin ve mühendislik jeolojisinin tanımı ve gelişimi)

 Hafta 2

Yerkürenin iç yapısı ve şekli, yer kabuğunu oluşturan maddeler

 Hafta 3

Magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar

 Hafta 4

Metamorfik kayaçlar ve mineral ve kayaçların mühendislik özellikleri, kayaçların birincil yapıları

 Hafta 5

Kayaçların ikincil yapıları kayaçların ayrışması ve aşınması

 Hafta 6

Kısa sınav Jeolojik harita bilgisi

 Hafta 7

Yerkabuğunun hareketleri (Deprem dalgaları, deprem çeşitleri) Kütle hareketleri (nedenleri, sınıflaması), Başlıca kütle hareketleri (düşme, akma, devrilme)

 Hafta 8

Başlıca kütle hareketleri (kayma, heyelanlarda kayma dairesinin bulunması)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Çökme ve oturmalar, Kütle hareketlerinin önlenmesi

 Hafta 11

Kısa sınav Baraj jeolojisi, sınıflandırma, kullanılan terimler, baraj çeşitleri (beton, dolgu barajlar)

 Hafta 12

Baraj yeri ve tipi seçimini etkileyen faktörler, dolu savaklar, siltlenme,

 Hafta 13

Tünel Jeolojisi (Kullanım amaçları, açılırken karşılaşılan olaylar, jeolojik yapının tünel açılmasına etkisi)

 Hafta 14

Tünel açma yöntemleri, tünellerde ilerleme yöntemleri

 Hafta 15

Zemin ve kayaların iyileştirilmesi, jeosentetikler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dilek,R, Boynukalın, S, Gültekin F, Ersoy, H, Ersoy Fırat, A, 2003, İnşaat Mühendisleri için Mühendislik Jeolojisi (Ders Notu), KTÜ, Yayını, No: 59

 

İlave Kaynak

1Tarhan, F, 1989, Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, KTÜ Yayınları, No: 145, Trabzon,

2Ulusay, R, 1994, UygulamalıJeoteknik Bilgiler, JMO yayınları, 38, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

2

1

2

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

1

3

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

77