Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

AITB1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Veysel USTA
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ, Öğr. Gör. Veysel Usta, Öğr. Gör. Semra Özen
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.

10,11,13,14

1,3

ÖÇ - 2 :

Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanabilirler.

11,13,14

1

ÖÇ - 3 :

Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu ilkelerin yürekten savunucusu olma bilincine sahip olabilirler.

11,13,14

3

ÖÇ - 4 :

Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanabilirler.

10,11,13

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ulusal Ordunun Kurulması (Kuvay-ı Milliye, Düzenli Ordu) kurulması. Güney ve Güney Doğu Cephesi

 Hafta 2

Doğu Cephesi (TBMM - Sovyet Rusya İlişkisi, Ermeni Sorunu Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM - Gürcistan ilişkisi

 Hafta 3

Batı Cephesi (I. Ve II. İnönü Savaşları, Kütahya - Eskişehir Muharebesi) Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz

 Hafta 4

Ulusal Mücadelenin Toplumsal, Parasal ve Silah Kaynakları Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması

 Hafta 5

Lozan Konferansı. Lozan Barışı, II. TBMM'nin açılması

 Hafta 6

Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasal İnkılâplar) Cumhuriyet Döneminin ilk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı

 Hafta 7

Hukuk İnkılâbı Eğitim ve Kültür İnkılâbı (Cumhuriyet Döneminde Eğitim)

 Hafta 8

Harf İnkılâbı, Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar alanında çalışmalar Sosyal Alanda yapılan İnkılâplar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ekonomik Alandaki Düzenlemeler. Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları

 Hafta 11

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası 1923 - 1932 Dönemi Dış Politikası Olayları

 Hafta 12

1932 - 1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri

 Hafta 13

II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye Açısından Sonuçları

 Hafta 14

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik) Atatürk İlkeleri (Halkçılık, Lâiklik)

 Hafta 15

Atatürk İlkeleri (Devletçilik, Devrimcilik) Atatürk'ün Bütünleyici İlkeleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara.

2Atatürk, M. K., 2005; Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Alpargu, M., Özçelik, İ., Yavuz, N., 2003; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

03/04/2019

30

50

Dönem sonu sınavı

16

22/05/2019

30

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

1

15

15

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60