Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS3017 YAPI STATİĞİ - I 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Temel TÜRKER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Şevket ATEŞ,PROF. DR. Süleyman ADANUR,PROF. DR. Ahmet Can ALTUNIŞIK,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste esas olarak yapısal sistemler, izostatik sistemlerin analizi, kesit tesir diyagramlarının çizimi, tesir çizgilerinin çizimi ve kullanımı, deformasyonların hesabının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders sayesinde, öğrenciler yapısal analizin önemini, sabit ve hareketli yüklere maruz izostatik sistemlerin davranışını belirleyebilecek donanıma sahip olmaktadır. Ayrıca, bu derste Kuvvet yöntemiyle hiperstatik sistemlerin analizi anlatılmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yapıları analiz etme kabiliyetini geliştirecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

uygulanan yüklere göre yapısal davranışı belirleyebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

kompleks yapı sistemlerin analizinde sistemleri basit alt yapılara ayırma becerisi kazanabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

yapılardaki deformasyonları hesaplayabilme kabiliyeti geliştirebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

yapı elemanlarının (özellikle kolon ve kirişlerin) temel davranışını anlamayı geliştirebilecek.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Genel bilgiler. Yapıların tanımı, sınıflandırması, modelleme ve idealizasyonu. Çerçeve yapılar, kemerler, kafes sistemler vb. izostatik sistemlerin analizi. Hareketli yükler ve tesir çizgileri. Yapıların deformasyon analizinde iş ve enerji prensipleri ile uygulamaları. Kuvvet yöntemiyle hiperstatik sistemlerin analizi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Yapılar Hakkında Genel Bilgiler

 Hafta 2

İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Analizi

 Hafta 3

İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Analizi

 Hafta 4

İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Analizi

 Hafta 5

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi

 Hafta 6

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi

 Hafta 7

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi

 Hafta 8

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Analizi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

İzostatik Sistemlerde Yerdeğiştirme Hesabı

 Hafta 11

Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi

 Hafta 12

Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi

 Hafta 13

Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi

 Hafta 14

Hiperstatik Sistemlerin Kuvvet Yöntemi İle Analizi

 Hafta 15

Hiperstatik Sistemlerde Yerdeğiştirme Hesabı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çakıroğlu, A. Ve Çetmeli, E., 1999, Yapı Statiği, Cilt I, Onuncu Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Ghali, A., Neville, A. M., 1978, Structural Analysis, Second Edition, John Willey and Sons, New York.

2Hibbeler, R.C., 2006, Structural Analysis, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall.

3Kenneth M.L. Uang C.M. 2002, Fundamentals of Structural Analysis, Mc Graw Hill.

4Ekiz İ., 2008, Yapı Statiği I, Birsen Yayınevi, İstanbul.

5Can H., 1996, Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği, Bilim Yayınları, Ankara.

6Laursen H. I., 1988, Structural Analysis? McGraw-Hill Book Company.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

1

2

2

Uygulama

1

14

14

Kısa sınav

1

2

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

3

12

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam iş yükü

124