Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS3019 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3+0+1 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Osman ÜÇÜNCÜ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Ömer YÜKSEK,DR. ÖĞR. ÜYESİ Osman ÜÇÜNCÜ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Akışkanlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sunulması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanımlayabilecek.

1,5

1

ÖÇ - 2 :

akışkanların statiği konusundaki temel kavramları tanıyacak ve uygulayabilecek.

1,5

1

ÖÇ - 3 :

akışkanların kinematiği ve dinamiği konusundaki temel kavramları tanıyacak ve uygulayabilecek.

1,2,5

1

ÖÇ - 4 :

rölatif dengedeki akışkanları tanımlayabilecek.

1,5

1

ÖÇ - 5 :

sürtünmesiz bir boyutlu akımı kavrayabilecek.

1,2,5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Hidrostatik, Akışkanların kinematiği ve dinamiği, Rölatif denge, Sürtünmesiz bir boyutlu akım.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, Akışkanlar Mekaniği Uygulamaları

 Hafta 2

Akışkanların Özellikleri

 Hafta 3

Hidrostatik

 Hafta 4

Hidrostatik

 Hafta 5

Hidrostatik

 Hafta 6

Hidrodinamik

 Hafta 7

Hidrodinamik

 Hafta 8

Laboratuvar Deneyleri(Akımların tasarımı, Su Jeti darbesi)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Hidrodinamik

 Hafta 11

Hidrodinamik

 Hafta 12

Hidrodinamik

 Hafta 13

Hidrodinamik, II.Ara Sınav

 Hafta 14

Boyut Analizi, Hidrolik modeller

 Hafta 15

Laboratuvar Deneyleri(Bernoulli Deneyi, Su Jeti Darbesi),Özür sınavı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Yüksel, Y., 2005, Akışkanlar mekaniği ve hidrolik, teori ve Çözümlü Problemler ile Bilgisayar Uygulamalı,2.Baskı, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

2Kırkköprü, K.,Ayder, E., 2004, Akışkanlar Mekaniği, Yayıncılık Dağıtım,İstanbul

3Soğukoğlu, M.-M., 2000, Akışkanlar Mekaniği, Birsen Yayınevi, İstanbul

4Peker, S.,Helvacı, Ş.-Ş., 2003, Akışkanlar Mekaniği, Kavramlar, Problemler, Uygulamalar, Yayıncılık Dağıtım,İstanbul

5Yalçın,K.,2005, Akışkanlar Mekaniği I,Akışkanların Dengesi ve sıvılarda Rölatif Denge, Beta Yayınları, İstanbul

6Giles, R.-V., 1978,strömungslehre und hydraulik, Theorie und anwendung, McGraw-Hill Book Company, Haag-HerchenVerlagsbüro, Frankfurt am Main

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

2

2

50

Dönem sonu sınavı

9

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

1

2

2

Arasınav için hazırlık

1

4

4

Arasınav

2

1

2

Kısa sınav

2

2

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

4

4

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

129