Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS2033 MUKAVEMET - I 3+1+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Fevzi Lütfü ÇAKIROĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Talat Şükrü ÖZŞAHİN,PROF. DR. Ahmet BİRİNCİ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, yapı elemanlarının dış yükler altında nasıl davranacağını ve bu elemanlara verilecek boyutların nasıl hesaplanacağını öğretmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

cisimlerin mukavemeti ile ilgili temel kavramları anlayacak.

1

1

ÖÇ - 2 :

bir, iki ve üç eksenli gerilme hallerinde öğrenciler asal normal gerilmeler ile en büyük ve en küçük kayma gerilmelerinin değerlerini belirleyebilecek ve doğrultularını bulabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinin bir yapı elemanına ait kesitte meydana getireceği gerilme ve şekildeğiştirmeleri belirleyebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

statikçe belirsiz sistemleri tanıyıp boyutlandırabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

kesit tesir diyagramlarını çizebilecek.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller, İç kuvvetler, Gerilme şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke kanunları), Şekil değiştirme enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri, Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, Kesit tesiri diyagramları, Atalet momenti, Basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik, eğilme)

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Temel kavramlar

 Hafta 2

İç kuvvet, gerilme, iki eksenli gerilme hali

 Hafta 3

Üç eksenli gerilme hali

 Hafta 4

Şekildeğiştirme

 Hafta 5

Gerilme-Şekildeğiştirme bağıntıları

 Hafta 6

Şekildeğiştirme enerjisi

 Hafta 7

Cisimlerin mekanik özellikleri

 Hafta 8

Kırılma teorileri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kesit tesirleri

 Hafta 11

Kesit tesirleri

 Hafta 12

Eksenel normal kuvvet

 Hafta 13

Kısa sınav

 Hafta 14

Kesme kuvveti

 Hafta 15

Burulma

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bakioğlu, M. 2001; Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul

 

İlave Kaynak

1Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Cilt 1, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul

2Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt 1, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul

3Omurtag, M.H. 2007; Mukavemet Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul

4Omurtag, M.H. 2007; Mukavemet Çözümlü Problemler Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul

5Kayan, İ. 1992; Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Matbaası, İstanbul

6Shames, I.H., Pitaressi, J.M. 2000; Introduction to Solid Mechanics, Prentice Hall, NJ

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

5

14

70

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

14

14

Kısa sınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

2

10

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam iş yükü

150