Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INS2015 DİNAMİK 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Talat Şükrü ÖZŞAHİN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDR. ÖĞR. ÜYESİ Fevzi Lütfü ÇAKIROĞLU,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, Mühendislik uygulamalarında karşılaşılabilecek dinamik problemlerin temel prensiplerini öğretmektir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iki ve üç boyutlu uzayda maddesel nokta ve rigid cisim dinamiğinin önemli noktalarını kavrayabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

maddesel nokta ve rijit cisimlerin kinematiği ile ilgili pek çok problemi sayısal olarak çözme ve tasarlama becerisi kazanacak.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

maddesel noktaların ve rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiğini anlayabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

kinetik ve kinematiğin prensiplerini daha complex mekanizmalara uygulayabilecek, tek ve çok serbestlik dereceli cisimlerin titreşimlerini anlayabilecek ilgili problemleri çözebilecek.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tanım ve sınıflandırma, Maddesel noktanın kinematiği, Maddesel noktanın kinetiği, İş ve enerji, İmpuls ve momentum, Rijit cisimlerin kinematiği, Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği, Rijit cisimlerde enerji ve momentum ilkeleri, Mekanik titreşimler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Doğrusal hareketin kinematiği

 Hafta 2

Bağıl ve bağlı hareket, eğrisel hareket, dik bileşenler

 Hafta 3

Teğetsel ve normal, kutupsal ve silindirik koordinatlarda hız ve ivme bileşenleri

 Hafta 4

Maddesel noktaların kinetiği, maddesel noktalar sistemi

 Hafta 5

Merkezsel hareket, enerji yöntemleri, iş-enerji ilkesi

 Hafta 6

Konservatif kuvvetler, Enerjinin korunumu, güç

 Hafta 7

İmpuls-momentum ilkesi, çarpışma

 Hafta 8

Açısal momentum ilkesi, değişken kütleli sistemler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Rijit cisimlerin kinematiği

 Hafta 11

Düzlemsel hareketin kinetiği

 Hafta 12

Rijit cisimler mekaniğinde iş-enerji ilkesi

 Hafta 13

Rijit cisimlerde impuls-momentum ilkesi

 Hafta 14

Mekanik titreşimler

 Hafta 15

Mekanik titreşimler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1BEER, Ferdinand P., JOHSTON, E.Russel. 1962;MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK-DİNAMİKÇ: TAMEROĞLU, Sacit., ÖZBEK, Tekin. 1991; Birsen, İstanbul

2BAKİOĞLU, Mehmet. 2000; DİNAMİK, Beta , İstanbul

3AKÖZ, Yalçın. 2000; MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK-DİNAMİK, Beta, İstanbul

 

İlave Kaynak

1TIMESHENKO,S., YOUNG,D.H. 1968; MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II KISIM-DİNAMİKÇ: KAYAN, İlhan. 1968;İTÜ, İnşaat Fakültesi Matbaası

2AKÖZ, Yalçın., OMURTAG, Mehmet. 1993;MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK-DİNAMİK , Beta, İstanbul

3ŞUHUBİ, Erdoğan S. 1998; RİJİD CİSİMLER DİNAMİĞİ ,İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Matbaası

4RILEY, William F. , STURGES, Leroy D. 1995; DYNAMICS 2e ,Wiley.

5HIBBELER, Russel C. 2001; STATICS and DYNAMICS 9e , Printice Hall.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150