Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

KIM1010 TEMEL KİMYA 3+0+1 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Halit KANTEKİN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Ahmet DEMİRBAŞ,DR. ÖĞR. ÜYESİ Neşe DOĞAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

maddenin ve atomun yapısını bilir ve modellerini açıklar..

1

1

ÖÇ - 2 :

elementlerin periyodik özellikleri bilir ve reaksiyon denklemlerini yazar.

1

1

ÖÇ - 3 :

gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar.

1,5,9

1

ÖÇ - 4 :

kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.

1,2,3,4,9

1

ÖÇ - 5 :

katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir.

1,3,8,9

1

ÖÇ - 6 :

kimyasal reaksiyonları termokimyasal açıdan irdeleyebilecektir.

1,2,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Madde, Elementler, Atom ve Atom Modelleri, Periyodik Tablo, Bileşikler, İyonik ve Moleküler Bileşiklerin İsimlendirilmesi, Ölçümler ve Birimleri, Mol, Molar Kütle, Molekül Formüllerinin Hesaplanması, Atomun Yapısı, Atomların Elektronik Konfigürasyonları, Atomik Spektrum ve Enerji Seviyeleri, Kuantum Sayıları ve Orbitaller, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları ve Molekül Şekilleri, Kimyasal Reaksiyonlar, Reaksiyon Stokiyometrisi, Gazlar, Termokimya

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Madde

 Hafta 2

Molekül ve İyonlar.

 Hafta 3

Kimyasal Formüller

 Hafta 4

Atomun Elektronik Yapısı.

 Hafta 5

Periyodik Tablo ve Elementler. Laboratuar:Çözelti hazırlama

 Hafta 6

Çözeltiler ve Çözünürlük.

 Hafta 7

Çözelti Reaksiyonları.Denklemler. Laboratuar:çökelme tepkimeleri

 Hafta 8

Asit ve Baz Kavramı. Yükseltgenme ve İndirgenme Laboratuar:Basit destilasyon. Alev denemeleri.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Reacsiyon stokiometrisi Laboratuvar: çökelme tepkimeleri

 Hafta 11

Kimyasal bağlar

 Hafta 12

Moleküler şekil, boyut ve bağ kuvveti

 Hafta 13

Gazlar. Laboratuvar: asit- baz titrasyonu.

 Hafta 14

Sıvı ve Katı Maddeler Sıvılar. Katılar İyonik Denge.

 Hafta 15

Termokimya

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Atkins, P. , Jones, L. 1997 , Temel Kimya. W. H. Freeman and Company, Türkçe çeviri, New York, 886 p.

 

İlave Kaynak

1Petrucci, R. H. , Wismer, R. K. , 1987, General Chemistry with qualitative analysis. Macmillan Publishing Comp. , New York, 1072 p. Gillespie, R.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

21.11.2013

1,25

50

Dönem sonu sınavı

16

11/01/2014

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Laboratuar çalışması

2

14

28

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

4

2

8

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

3

12

Dönem sonu sınavı

4

3

12

Toplam iş yükü

124