Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

TDB1001 TÜRK DİLİ - I 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİnşaat Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Osman DEMİRAYAK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriOkt. Yılmaz İnce, Alper Kılıçoğlu, Okt. Yusuf GÜNAYDIN, Okt. Muzaffer UZUN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek.

7

ÖÇ - 2 :

Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek.

7

ÖÇ - 3 :

Kendi anadillerini daha iyi anlayıp kullanabilecek.

7

ÖÇ - 4 :

Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.

7

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi).

 Hafta 2

Yeryüzündeki Diller. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri.

 Hafta 3

Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları.

 Hafta 4

Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.

 Hafta 5

Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe.

 Hafta 6

Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.

 Hafta 7

Ses Bilgisi.

 Hafta 8

Ses Bilgisi. Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri).

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler.

 Hafta 11

Anlam Bilimi- Kelimede Anlam- Kelimeler Arası İlişkiler.

 Hafta 12

Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.

 Hafta 13

Kelime Gruplarının Çeşitleri.

 Hafta 14

Cümlenin Unsurları.

 Hafta 15

Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İNCE, Y. ; DEMİRAYAK, O; KILIÇOĞLU A. 2009, YÖK ÇERÇEVE PROGRAMINA UYGUN TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, AKSAKAL KİTAPEVİ, TRABZON

 

İlave Kaynak

1Ergin, Prof Dr. Muharrem, 1995, ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ, Bayrak Yay. İstanbul.

2Çotuksöken, Yusuf. 2001; Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul

3Eker, Süer. 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara

4Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul

5Banguoğlu, Tahsin. 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul

6TDK Yazım Kılavuzu- Sözlük

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

09

21/11/2018

30

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2019

30

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

1

15

15

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60